English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник в Център за обществена подкрепа София

Дата на публикуване:
13 септември 2021 г.
Валидна до:
13 октомври 2021 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

Сдружение SOS Детски селища България

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК  В

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СОФИЯ  

 Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

 Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света. В България Сдружението започва дейността си през 1990 г. В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Място на работа: гр. София

 Цел на позицията

 •  Осъществява пряка социална работа с потребителите на Центъра за обществена подкрепа в съответствие с планираните социални услуги;
 • Като част от екипа на Центъра за обществена подкрепа участва в планирането на социалните услуги и дейности..
Основни задължения:
 • Работи като водещ на случай,  предоставя и организира необходимите социални услуги;
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на социалните услуги за деца;
 • Документира предоставянето на социалните услуги;
 • Осъществява консултативна дейност;
 • Осъществява дейности по социалната услуга приемна грижа;
 • Организира и води групова работа с деца и семейства.

Опит

 • Трудов стаж в социалната сфера е предимство

Умения

 • Умения за работа с деца и родители,

 • Генериране на идеи и решения при преодоляване на трудности с деца и родители
 • Умения за работа с рискови групи и деца с различен етнически произход
 • Готовност за мобилна социална работа
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност, дисциплинираност, организираност 

Квалификации

 • Висше образование – бакалавър/магистър специалност  “Социални дейности”; „Социална работа”, “Социална педагогика”, „Психология”.

 Организацията предлага:

 • Трудов ангажимент на пълен работен ден;
 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
 • Специализирани обучения на национално и международно ниво;
 • Индивидуална и групова супервизии;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване:

 Мотивационно писмо и автобиография.

С предимство ще се разглеждат документите на кандидати с квалификация в  областта на социалните и психологическите науки.

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: svetla.mogilanska@sosbg.org. Краен срок за подаване 16.10.2021г. включително.

Ще се свържем само с избраните кандидати.

 Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена,   е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено