English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник в Център за обществена подкрепа - Габрово

Дата на публикуване:
27 септември 2021 г.
Валидна до:
27 октомври 2021 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа
СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 

в ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ВЯРА“ –  град Габрово

Място на работа: гр. Габрово

Цел на позицията
 • Осъществява пряка социална работа с потребителите на Центъра за обществена подкрепа в съответствие с планираните социални услуги.
 • Като част от екипа на Центъра за обществена подкрепа участва в планирането на социалните услуги и дейности.
Основни задължения:
 • Работи като водещ на случай,  предоставя и организира необходимите социални услуги;
 • Документира предоставянето на социалните услуги;
 • Осъществява консултативна дейност, включително в дома на потребителите;
 • Осъществява дейности по социалната услуга приемна грижа;
 • Организира и води групова работа с деца и семейства.
Умения
 • Умения за работа с деца и родители;
 • Генериране на идеи и решения при преодоляване на трудности с деца и родители;
 • Умения за работа с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход;
 • Умения за работа в екип;
 • Инициативност, дисциплинираност, организираност.
Задължителни изисквания към кандидатите:
 • Висше образование – бакалавър/магистър специалност  “Социални дейности”; “Социална педагогика”, „Психология”
 • Компютърна грамотност /Microsoft office, Microsoft teams/
 • Готовност за индивидуална и групова работа с деца и семейства в риск, приемни семейства и кандидат-осиновители, както и за мобилна работа на терен
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на социалните услуги за деца
Организацията предлага:
 • Трудов ангажимент на пълен работен ден;
 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
 • Възможности за допълнително обучение;
 • Социални придобивки.
Необходими документи за кандидатстване:
     Автобиография, мотивационно писмо, препоръка от предишна месторабота.
     Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: mariana.racheva@sosbg.org.

Лице за контакт Мариана Рачева - телефон 0886255488
Краен срок за подаване 30.10.2021 г.
Ще се свържем само с избраните кандидати.

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.