English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Възпитател

Дата на публикуване:
27 септември 2021 г.
Валидна до:
27 октомври 2021 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 СЪТРУДНИК, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ -  ВЪЗПИТАТЕЛ в Център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г.

(SOS Младежки дом), София

От Вас се очаква:

 • Да осъществявате пряка социална и педагогическа работа  с юношите, настанени в ЦНСТ
 • Да осъществявате контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес
 • Да създавате организация за поддържане на домакинското ежедневие
 • Да организирате свободното време на децата
 • Да участвате активно във всички дейности на ЦНСТ и да изпълнявате други дейности, възложени от ръководството. 

Предлагаме:

 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
 • Въвеждащо и допълнителни обучения
 • Професионално развитие в рамките на организацията
 • Регулярна супервизия и подкрепа при изпълнение на служебните задължения
 • Ваучери за храна и карта Multisport с преференциална отстъпка
 • Коректни трудови отношения;

 Изисквания към кандидатите:

 • Професионална квалификация/Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Познаване особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши (младежи и девойки)
 • Умения за работа в екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеенето на английски език са предимство.
 • Готовност за работа на смени по график

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации
 • Препоръка от минала месторабота

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Срок за подаване на документи: 30 октомври 2021 г. на е-мейл: svetla.mogilanska@sosbg.org

Моля при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.