English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ в SOS Детски център за ранно учене и развитие, с. Дрен

Дата на публикуване:
01 октомври 2021 г.
Валидна до:
31 октомври 2021 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 137 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

 В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 

 

Отговорности и задължения:

 

Помощник-възпитателят

§  отговаря за хигиенното обгрижване, хране, сън и свободни игри на децата;

§  подпомага организацията на цялостния педагогически процес;

§съдейства в процеса на провеждане на възпитателно-образователната дейност и правилната организация на режима на децата;

§ споделя отговорността с учителите за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на  здравно-хигиенните норми и изисквания.

 


 

Работно място и условия на работа:

с. Дрен, община Радомир, SOS Детско селище

Нормиран работен ден

 

 

Предлагаме:

  • Коректни трудови отношения
  • Пълна подкрепа при изпълнение на задълженията от страна на ръководството и екипа
  • Адекватен преглед на заплащането съгласно постигнатите резултати
  • Възможности за обучение и професионално израстване
  • Социални придобивкиИзисквания към кандидатите:

 Образователни и професионални:

§  Диплом за завършено средно образование;

§  Професионален опит в детска градина и/или  допълнителни педагогически квалификации са предимство.

§  Здравна книжка

 

Личностни качества:

  • Комуникативна култура и умения за работа в екип;
  • Отговорност, внимание и педагогически подход в общуването с деца;
  • Стриктност и точност при изпълнение на поставените задачи.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 Автобиография

·        Мотивационно писмо

·        Препоръка от минала месторабота

 

 Ще се свържем само с одобрените кандидати.

 Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

 Срок за подаване на документи: 31 октомври 2021

 Е-мейл адрес: rogelova.anelia@sosbg.org