English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник

Дата на публикуване:
06 октомври 2021 г.
Валидна до:
06 ноември 2021 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа
Работно място: кв. Орландовци, ул. Вела Чорбова № 28А, Дневен център за деца и семейства „Конкордиа“

Области на дейност:
 • Информира и приема потребители на услугата;
 • Води индивидуални разговори с клиенти, със семействата им или в групи, за да оценят реалното им положение и проблеми и да определят изискваните социални услуги;
 • Анализира ситуацията на клиента и предлагат алтернативни подходи за решаване на проблема;
 • Предоставя консултативни, терапевтични и посреднически услуги и групови сесии на клиентите, за да им помогнат да развият умения и да придобият необходимите познания за справяне с техните социални или лични проблеми;
 • Отговаряте за воденето на случаите от потребителите в координация с Отдел „Закрила на детето“.
 • Реализирате интерактивни форми на работа с образователна насоченост;
 • Придружавате децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра;
 • Води необходимата документация и отчетност по случаите, за които отговаря (индивидуални оценки, становища, сигнали, индивидуални планове).
Очакваме кандидатите да притежават:
 • Бакалавър/магистър Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности.
 • Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиен.
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
 • Умение за работа в екип.
 • Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще се счита за предимство.
 • Познаване на здравното, на социалното законодателство и на съответните политики на Република България.
Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
 • Комуникативно работно място.
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.
 • Супервизия с външен експерт.
Може да изпратите актуална автобиография на имейл: teodora.atanasova@concordia.bg като посочите за коя позиция кандидатствате.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.