English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Директор на SOS Детски център за ранно учене и развитие, с. Дрен

Дата на публикуване:
07 октомври 2021 г.
Валидна до:
31 октомври 2021 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 137 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Отговорности и задължения:

 • Планиране, организация и контрол на цялостната дейност в детския център
 • Формиране, управление и мотивиране на екипа на детския център
 • Стриктно спазване на установените в страната ни методически и нормативни изисквания в областта Детска и предучилищна педагогика
 • Контролни функции в процеса на изготвянето на Програмата за обучение
 • Проследяване на новостите в областта на детската и предучилищна педагогика
 • Предложения и въвеждане на иновативни методики в работата с децата от детския център
 • Отговорност по отношение здравето и живота на децата
 • Активно участие във всички дейности на организацията, възложени от ръководството.

Работно място и условия на работа:

с. Дрен, община Радомир, SOS Детско селище
Нормиран работен ден
 
Предлагаме:
 • Уникална възможност за създаване на нова структура (детски център / детска градина) към една утвърдена неправителствена организация
 • Относителна независимост и предпоставки  за проява на новаторство и професионална креативност
 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с дългогодишен опит в социалната сфера, с мотивиран екип, на чиято подкрепа можете да разчитате
 • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията
 • Коректни трудови отношения
 • Адекватен преглед на заплащането съгласно постигнатите резултати
 • Социални придобивки.

Изисквания към кандидатите:


Образователни и професионални:

 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалност Педагогика, Учител или Детски учител
 • Трудов стаж - не по-малко от 5 години в сферата на образованието
 • Организационни и управленски умения и опит
 • Умения за ръководене на екип
 • Умения за организиране и координиране на процеси
 • Добро познаване на законодателството в областта образование и права на детето
 • Компютърни умения
 • Здравна книжка
 • Шофьорска правоспособност и ползването на английски език са предимство

Личностни качества:


 •     Добра комуникативна култура и умения за работа в екип
 •     Прилежност и внимание към детайла при работа с документи и файлове
 •     Умения за организиране и планиране на времето
 •     Стриктност и точност при изпълнение на поставените задачи
 •     Енергичност и отговорност
 •     Инициативност за научаване на нови неща

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Препоръка от минала месторабота

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Срок за подаване на документи: 31 октомври 2021 г.

Е-мейл адрес: rogelova.anelia@sosbg.org

Моля при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.