English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволен труд

Дата на публикуване:
02 ноември 2021 г.
Валидна до:
02 декември 2021 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Georgi Georgiev
e-mail:
georgievposhta@gmail.com,
Телефон:
0895901165
Период на заетост:
целодневно
Сфера на дейност:
Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
Тип:
Доброволци