English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Експерт комуникации

Дата на публикуване:
17 ноември 2021 г.
Валидна до:
10 декември 2021 г.
Име:
Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1404
Адрес:
ж.к. Гоце Делчев
Телефони:
+35928505009
Ел. поща:
info@bg-guide.org
Тип:
Работа

След почти 9 години активна дейност в областта на туризма, вкл. въвеждане на иновации и дигитализация в туризма, предприемачество и образование, участие в множество международни мрежи и постигнато международно признание в Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ търсим колега на позиция Експерт Комуникации“.

НТК Българският пътеводител“ е туристическо сдружение с нестопанска цел, насочено към устойчиво развитие на туризма и въвеждане на иновативни практики и инициативи.

Присъединете се към нас, ако искате:

 • Да предлагате и прилагате стратегии за ефективна комуникация за проектите и инициативите на организацията;
 • Да развивате дигиталния маркетинг на сдружението;
 • Да разработвате информационни материали, рекламни кампании, поддържате туристическите ни платформи, както и социалните мрежи на организацията, вкл. и по проектите;
 • Да пишете на туристическа тематика, както и да създавате/изготвяте новини и прессъобщения на български и английски език;
 • Да участвате в дейности по проектите и инициативите на сдружението.

Какво очакваме от Вас:

 • Образование в сферата на масовите комуникации: Връзки с обществеността, Журналистика и/или сходни на тях специалности;
 • Отлична езикова грамотност и способност за създаване на въздействащи текстове на български и на английски език (copy writing);
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо), ниво C1;
 • Ангажираност към устойчивото развитие на туризма;
 • Умения за самостоятелна работа, приоритизиране на задачите и инициативност.

Още по-добре, ако:

 • Имате опит на подобна позиция;
 • Познавате неправителствения сектор;
 • Имате опит с поддържане на различни комуникационни канали, вкл. социални мрежи.

Какво Ви предлагаме:

 • Възможност за международна изява по отделните инициативи и проекти на сдружението;
 • Гъвкаво работно време;
 • Работа, с която да се гордееш и да ти носи удовлетворение.

Ако сте се разпознали като нашияКомуникационен гуру", изпратете кратко мотивационно писмо и CV на английски език на jobs@bg-guide.org до 10 декември2021 г.

Ще се свържем само с избраните по документи кандидати. Интервютата ще се проведат дистанционно, предвид епидемичната обстановка в страната. Получената информация ще бъде използвана само и единствено за целите на подбора и ще спазим пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.