English   14242 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволец

Дата на публикуване:
17 декември 2021 г.
Валидна до:
17 декември 2022 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Nina Mladenova
e-mail:
ninamladenovakirilova@gmail.com,
Телефон:
0887634233
Период на заетост:
целодневно
Сфера на дейност:
Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Тип:
Доброволци
На 17 години. Извучавам чужди езици: английски език B2 и испански език A2.