English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Административен сътрудник

Дата на публикуване:
05 януари 2022 г.
Валидна до:
05 февруари 2022 г.
Име:
Фондация "БлагоДарител"
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
Д. Хаджикоцев 20
Телефони:
0887591312
Ел. поща:
info@blagodaritel.com
Тип:
Доброволци
Фондация „БлагоДарител“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Дейността на Фондацията е само в обществена полза. Целта на „БлагоДарител“ е да подпомага социално слаби хора с топла храна, продукти и друго, което им е необходимо.

Фондацията постига своите цели чрез:
  • Събиране на средства и различни дарения от други БлагоДарители, които желаят да подкрепят каузата.
  • Приготовление, даряване и доставка на храна, която да се предоставя на социални домове, кризисни центрове и на нуждаещи се.
Фондацията осъществява дейността си чрез организирането на благотворителни кампании и поддържането на фонд „БлагоДарител“, чрез който се отделят и набират средства, с които се приготвя и доставя топла храна на нуждаещи се.

Търсим сътрудник, който да поддържа социалните мрежи и да развива контактите със социалните центрове и нуждаещите от подкрепа домове. Да може да съдейства в търсенето на програма за финансиране и обработването на документацията по тях. Работа с Gooogle Grants и опит в дигиталното представяне.