English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Психолог

Дата на публикуване:
09 август 2022 г.
Валидна до:
01 септември 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа на младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейнсоти и отговорности:
 • Обследване и оценяване на психологически статус на младежи;
 • Провеждане на индивидуални сесии и групова работа с младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители, психичното, личностното и интелектуалното им развитие.
 • Участва в изготвянето на индивидуален план за работа с потребителите.
 • Следи за постигнатите резултати и напредък в социалната интеграция на клиентите и дава обратна връзка на екипа.
 • Създава и поддържа протоколи от проведените сесии.
 • Изготвя становища по случаи.
 • Участва в екипни срещи, супервизии и интервизия с други психолози от Фондацията.
Очакваме кандидатите да притежават:
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър и/или магистър по “психология”
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
 • Умение за работа в екип.
 • Толерантност за работа с уязвими общности и младежи от рискови групи.
 • Отлични комуникативни умения.
 • Познаване и спазване на етичните принципи на социалната работа с малдежи, семейства, общности.
 • Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот.
 • Кандидати с опит в работа с хора от рискови групи ще се счита за предимство.

Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор на 4 (четири) часа.
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
 • Комуникативно работно място.
 • Супервизия и професионална подкрепа.
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.
На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Кандидатите могат да изпратят автобиография на е-мейл veneta.georgieva@concordia.bg


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.