English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Сътрудник, социални дейности в мобилна работа „Подай ръка"

Дата на публикуване:
09 август 2022 г.
Валидна до:
31 октомври 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Области на дейност:
 • Проучва индивидуалните особености и потребности на деца и младежи;
 • Реализира програми за мобилно предоставяне на социални услуги;
 • Информира общностите и представя социалните услуги на Конкордия с цел привличане на клиенти за социалните услуги при обходи и по време на дейността „Отворени врати“;
 • Участва в картографирането и разширяването на периметъра на мобилната работа в нови територии;
 • Извършва оценка на ресурсите и нуждите на семействата и изготвя план работа с тях;
 • Консултира и насочва потребители на социалните услуги към фондацията и/или други институции;
 • Придружава клиенти при посещения в различни обществени институции и осъществява на посредничество и застъпничество за правата им при различни казуси;
 • Участва в планиране и провеждане на превантивна общностна работа по различни теми;
 • Организира и извършва регулярни посещения в домовете на клиентите (деца и семейства).
 • Подкрепя изпълнението на проекти, които имат дейности, свързани с мобилна социална работа.
 • Участва в регулярни екипни срещи.
 • Участва в разработването на плановете за развитие на мобилната работа (месечни, годишни и др.).
 • Води необходимата документация и отчетност.
 • Участва в обучения, супервизии, интервизии и екипни срещи.
Очакваме кандидатите да притежават:
 • Образователна степен бакалавър/магистър Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности.
 • Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот.
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
 • Умение за работа в екип.
 • Познаване на здравното, на социалното законодателство и на съответните политики на Република България.

Опит в работа с деца и семейства в риск ще се счита за предимство.

Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор на 4 четири часа по утвърден работен график
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
 • Комуникативно работно място.
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.
 • Супервизия с външен експерт.
Кандидатите могат да изпратят автобиография на е-мейл veneta.georgieva@concordia.bg до 30.07.2022 г.
На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще поканим на интервю само кандидатите, одобрени по документи.