English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник мобилна работа „Подай ръка"

Дата на публикуване:
24 август 2023 г.
Валидна до:
30 септември 2023 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20, 087 771 7647
Ел. поща:
hr.bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Области на дейност:

 • Реализира програми за мобилно предоставяне на социални услуги:
 • Информира общностите и представя социалните услуги на Конкордия с цел привличане на клиенти за социалните услуги при обходи и по време на „Отворени врати“
 • Участва в картографирането и разширяването на периметъра на мобилната работа на нови терени;
 • Извършва оценка на ресурсите и нуждите на семействата и изготвя план работа с тях;
 • Консултира и насочва потребители на социалните услуги към фондацията и/или други услуги или обществени институции;
 • Придружава клиенти при посещения в различни обществени институции и осъществява посредничество и застъпничество за правата им по различни казуси;
 • Участва в планиране и провеждане на превантивна общностна работа по различни теми, които целят намаляване на социалната изолация и повишаване качеството на живот на
 • Организира и извършва регулярни посещения в домовете на клиентите (деца и семейства);
 • Подкрепя изпълнението на проекти, които имат дейности, свързани с мобилна социална работа;
 • Участва в регулярни екипни срещи
 • Участва в разработването на плановете за развитие на мобилната работа (месечни, годишни и др.);
 • Води необходимата документация и отчетност
 • Участва в обучения, супервизии, интервизии и екипни срещи;


Очакваме кандидатите да притежават:

 • Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип, индивидуален подход към клиентите, емпатия, умение за справяне в кризисни ситуации, мотивация за постижения и професионално развитие, позитивна нагласа за работа с уязвими общности, добри умения за работа с деца и семейства в риск;
 •  Компютърна грамотност. Владеенето на английски език е предимство;
 • Висше хуманитарно образование – бакалавър или магистър по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. хуманитарни специалности;
 • Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот;
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
 • Познаване на здравното, на социалното законодателство и на съответните политики на Република България.


Кандидатите могат да открият при нас:

 • Трудов договор на осем часов работен ден, с регулярни почивки и възможност човек сам да определя точното време на тяхното използване;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.;
 • Комуникативно работно място;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения;
 • Супервизия с външен експерт.


На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще поканим на интервю само кандидатите, одобрени по документи.


Изпращайте CV на hr.bulgaria@concordia.bg., като посочите позицията, за която кандидатствате.