English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Сътрудник техническа поддръжка

Дата на публикуване:
18 април 2022 г.
Валидна до:
18 май 2022 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа
           
Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 138 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от 30 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.


ТЪРСИМ

СЪТРУДНИК ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

към Програма SOS Детско селище София - Перник,

Сдружение SOS Детски селища България

Енергичен, инициативен, с практически умения и мислене, със сръчни ръце и желание за работа!

„Лесно е да правиш добро, когато помагат мнозина“. Това са думи на основателя на организацията SOS Детско селище - Херман Гмайнер. И днес, за реализацията на добрата социална кауза са ни нужни усилията на много хора – хора с различни умения и професионален опит, хора с щедро сърце и мисъл за другия.

Ако Вие имате желание да се присъедините към тази кауза, основните Ви ангажименти ще бъдат:

  • Да отговаряте за поддръжката и стопанисването на сградния фонд на SOS Сдружение Детски селища на територията на гр. Софи.
  • Да отговаряте за поддръжката и стопанисването на техниката и съоръженията, обезпечаващи дейностите и социалните инициативи на Сдружението на тези локации;
  • За извършвате и / или да организирате текущи ремонти на сградите и превозните средства;
  • Да шофирате, при нужда да транспортирате служители, родители и / или деца, или различни материали и дарения за дейностите и социалните инициативи на Сдружението.
Очакваме кандидати:
  • С квалификация и опит в сферата на техническото обслужване;
  • Със свидетелство за правоуправление на МПС и активна  шофьорска практика;
  • Инициативни, дисциплинирани и организирани, с желание да станат част от екипа на Сдружението;
  • Ползването на английски език ще е предимство.
Работата, която предлагаме, е разнообразна, динамична и интересна. Ще имате възможността да станете част от значими социални инициативи и да дадете своя принос за тяхната реализация.

Ще имате възможности за професионално развитие и израстване -  организацията ни предлага, оценява и стимулира инициативи на сътрудниците си за придобиване на допълнителни квалификации.

При нас можете да разчитате на коректни трудови отношения, адекватен преглед на заплащането съгласно постигнатите резултати и социални придобивки.

Работното време е стандартно. В работата си ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа на SOS Детски селища България.

Основно работно място – гр. София.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване 20 май 2022 година.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Необходимите  документи за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо и препоръка от минала месторабота.

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: anelia.rogelova@sosbg.org

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.