English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Счетоводител

Дата на публикуване:
26 април 2022 г.
Валидна до:
15 май 2022 г.
Име:
Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. “Екзарх Йосиф" №95
Телефони:
+359 878 136 321; +359 876 766 588
Ел. поща:
office@crw-bg.org
Тип:
Работа

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България" търси да назначи СЧЕТОВОДИТЕЛ.

СЖББ е неправителствена организация в обществено полезна дейност, предоставяща хуманитарна и социална подкрепа на бежанци и търсещи закрила.
 
ОТГОВОРНОСТИ:
 • Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи, банкови извлечения и други;
 • Електронно пасивно банкиране;
 • Участва в месечно и годишно приключване;
 • Участие в инвентаризации;
 • Изготвяне на ежемесечни финансови отчети по проекти;
 • Осчетоводяване с програмата Бизнес навигатор – по партиди, създаване на партиди, следене на партиди;
 • Работа в тясно сътрудничество с екипа на сдружението, като подпомага дейността им при необходимост;
 • Изготвя счетоводни отчети и справки за нуждите на ръководството и подпомага дейността на председателя и заместник председателя;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, хонорарни сметки, поддържане на досиета, изготвяне на договори с помощта на експерт трудово право, регистриране и прекратяване на трудови договори, попълване на трудови книжки, подаване на болнични;
 • Подаване на отчети в НСИ;
 • Подаване на информация в НАП – декларация по образец 1 и 6, подаване на декларации по чл. 55 - тримесечие, по чл. 73, ал. 1 и 6 – годишно;
 • Подаване на обобщена финансова информация до ръководството за годишния отчет на организацията;
 • Участие в проверки от страна на НАП, Инспекцията по труда, финансиращи структури;
 • Подреждане и поддържане на документацията.
 
ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
 • Икономическо образование;
 • Трудов стаж необходим за подписване на ГФО;
 • Познаване на нормативното законодателство;
 • Задължително владеене на MS Office;
 • Отлични организационни и комуникационни умения;
 • Умение за работа в екип;
 • Умение за самоорганизиране и приоритизиране на задачите;
 • Предимство е владеенето на английски език;
 • Предимство е работа с програмата Бизнес навигатор за счетоводство и заплати;
 • Предимство е опит в работата по проекти
ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Транспортна карта;
 • Възнаграждение, отговарящо на поетите ангажименти;
 • Подпомагане в работата от специалисти като експерт счетоводител, трудово-правен юрист;
 • Въвеждащо обучение.
Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:
Моля изпратете CV на посочения адрес: office@crw-bg.org
СРОК за кандидатстване: 15.05.2022 г.
Телефон за връзка: 0878 136 321