English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник с украински език

Дата на публикуване:
28 април 2022 г.
Валидна до:
15 май 2022 г.
Име:
Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. “Екзарх Йосиф" №95
Телефони:
+359 878 136 321; +359 876 766 588
Ел. поща:
office@crw-bg.org
Тип:
Работа

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи СОЦИАЛЕН РАБОТНИК  по проект, финансиран от УНИЦЕФ България.

Позицията е свързана с практическа подкрепа на уязвими лица от Украйна, търсещи закрила на територията на България.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

 • Владеене на руски или украински език е задължително, както и един от двата езика - български или английски;
 • Релевантно висше образование в хуманитарната сфера: с предимство са следните специалности: Социални дейности, Социална педагогика, Психология;
 • Компютърна грамотност;
 • Предимство е  опитът в директна работа с деца и семейства, с общности и уязвими групи, в/ или със системата за закрила на детето;
 
ОТГОВОРНОСТИ:

 • Предоставяне на социални консултации за бенефициентите на сдружението;
 • Изготвяне на социална оценка/оценка на потребностите, план за работа по случаи, водене на индивидуални случаи, мониторинг и проследяване на случаи;
 • Работа с хора на терен, информиране за права и задължения – социални, медицински, правни, образователни и др.;
 • Комуникация с държавни и общински институции (социални, здравни и образователни);
 • Проучване и насочване към подходящи социални услуги;
 • Регулярно проследяване на изпълнението на плановете за работа по случаи;
 • Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
 • Участие в ежеседмични срещи за интервизия и супервизия.
ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Срочен трудов договор на 8-часов работен ден;
 • Служебна карта за телефон;
 • Карта за градски транспорт.
Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:
Моля изпратете CV на посочения адрес: office@crw-bg.org
СРОК за кандидатстване: 15.05.2022 г.
Телефон за връзка: 0878 136 321