English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Психолог

Дата на публикуване:
28 април 2022 г.
Валидна до:
15 май 2022 г.
Име:
Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. “Екзарх Йосиф" №95
Телефони:
+359 878 136 321; +359 876 766 588
Ел. поща:
office@crw-bg.org
Тип:
Работа

Сдружение “Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи психолог по проект, финансиран от УНИЦЕФ България.
Позицията е свързана с практическа подкрепа на уязвими лица от Украйна, търсещи закрила на територията на България.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
 • Висше образование психология или психотерапевтично обучение ниво консултант или терапевт;
 • Опит в кризисна интервенция и работа с травматизирани хора се счита за предимство;
 • Предимство е владеенето на руски и/или украински език. За хора от Украйна е необходимо владеенето на български или английски език;
 • Компютърна грамотност.
ОТГОВОРНОСТИ:
 • Предоставяне на психологически консултации и кризисни интервенции за бенефициентите на сдружението;
 • Взаимодействие с други специалисти на терен, държавни и общински институции (социални, здравни и образователни);
 • Проучване и насочване към подходящи социални услуги;
 • Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
 • Участие в ежеседмични срещи за интервизия и супервизия.
ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Срочен трудов договор на 8-часов работен ден;
 • Служебна карта за телефон;
 • Карта за градски транспорт.
Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:

Моля изпратете CV на посочения адрес: office@crw-bg.org
СРОК за кандидатстване: 15.05.2022 г.
Телефон за връзка: 0878 136 321