English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор към „Съюза на глухите“, гр. Бургас

Дата на публикуване:
09 май 2022 г.
Валидна до:
09 юни 2022 г.
Име:
Съюз на глухите в България, гр. Бургас
Област:
Бургас
Град/Село:
Бургас
Пощенски код:
8000
Адрес:
ж.к. Братя Миладинови, бл. 57, вх. 2-3
Телефони:
, +359879561053
Ел. поща:
nenchograncharov@gmail.com
Тип:
Работа

Сдружение „Съюз на глухите“ клон Бургас търси своя Офис координатор, който да се присъедини към екипа на организацията. Ролята на офис координатора е съществена за осигуряване на гладкото протичане на работния процес в офиса на „Съюза на глухите“ клон Бургас чрез самостоятелно управление на административните процеси, както и подпомагане на глухата общност в града

Офис координаторът трябва проактивно да подпомага работата Сдружението. По свое желание е препоръчелно, но не е задължително, да започне обучение по български жестомимичен език, подкрепен от екипа.

Идеалният профил на кандидата за тази позиция е ангажиран човек, притежава отлични умения за приоритизиране, организиране и планиране, висок професионализъм и комуникативни умения, силно изразено внимание към детайла. Кандидати с опит в администрацията, които обичат да помагат на хората около себе си, да развиват общности, силно се окуражават да кандидатстват. 

Позицията е подходяща и за студенти без професионален опит.

Oсновни приоритети на офис координатора: 

Офис администрация: 

 • поддържа офиса приветлив, добре подреден и оборудван с всичко необходимо за гладко протичане на процеси на всички функции в организацията,
 • административна подкрепа на екипа, като поддържа високо професионални и добри взаимоотношения,
 • подаване и получаване на документи от различни институции в законоустановените срокове, поддържане на доброто име на Сдружението пред тях,
 • поддържане на високоефективни вътрешни и външни административни процедури и изрядна документация, 
 • постоянно търсене на начини за оптимизацията на процесите в администрацията,
 • указване на подкрепа на глухата общност в гр. Бургас.
 • предава разходите правилно и навременно. Прави разходи, съобразени с бюджета ни.

Ние търсим човек със следните умения:

 • Kомуникационни умения и работа в екип
 • Комуникира ефективно и професионално с вътрешни и външни контрагенти. 
 • Работи добре с всички екипи в организацията.
 • Много добри аналитични умения и вземане на аргументирани решения
 • Способен е да измисли и прилага решения, които подобряват процесите на Сдружението. 
 • Използва подходящ контекст и данни, за да взима правилни и навременни решения и показва добра преценка, когато е изправен пред трудни решения. 
 • Може да работи самостоятелно.

Какво предлагаме ние?

 • Приятелска среда и професионално отношение. 
 • Потенциал за развитие на множество общественополезни дейности в полза на глухата общност в Бургас. 
 • Потенциал за включване в разнообразните дейности на Сдружението. 
 • Възможност за научаване на българския жестомимичен език. 
 • 8-часов работен ден 
 • Минимална работна заплата 

Как да кандидатствате? 

Желаещите могат да изпратят следните документи на посочения Email (nenchograncharov@gmail.com) до 9 юни 2022г. 

 • CV в стандартен Europass формат, вкл. снимка
 • Релевантни документи в подкрепа на CV-то Ви, доказващи Вашето образование, квалификации и допълнителни обучения
 • Кратка мотивация за работа в нашата организация (до 250 думи, по избор).