English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Интензивно обучение за адвокати от Бургас и Пловдив по Бежанско и миграционно право на 30 и 31 май

Дата на публикуване:
22 май 2022 г.
Валидна до:
28 юни 2022 г.
Име:
Фондация за достъп до права
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1582
Адрес:
бул. "Проф. Цветан Лазаров" 130
Телефони:
+359 2 879 3280
Ел. поща:
office@farbg.eu
Тип:
Стаж
БЕЖАНСКО И МИГРАЦИОННО ПРАВО

30 май 2022 г. (понеделник), 09.15 - 13.15 ч. и

31 май 2022 г. (вторник), 09.15 - 13.15 ч.

Обучението ще се проведе в Zoom и предвижда интензивно запознаване на практикуващите адвокати от областите Бургас и Пловдив с нормативните и практическите аспекти на:
  • Миграционното и бежанското право
  • Видовете закрила, критериите и процедурите за предоставянето им
  • Съдържание на различните видове закрила (права и задължения)
  • Условия на прием и уязвими лица
  • Производствата, налични за лицата без гражданство
  • Принудителните административни мерки , налагани спрямо чужденците по Закона за чужденците в Република България.
В хода на обучението ще има практически упражнения, възможност за задаване на въпроси и обмен на практически опит между участниците.

За повече подробности вижте:

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА


Своя дългогодишен практичен опит и знания ще Ви предадат лекторите на обучението

д-р ВАЛЕРИЯ ИЛАРЕВА
Главен адвокат във Фондация за достъп до права – ФАР с 21-годишен опит в бежанското и миграционното право, придобива степен „доктор“ по Международно публично право (СУ „Св. Климент Охридски“) и по Международна миграция и социална интеграция (Мадридски университет Комплутенсе)

д-р МАРИЯ ШИШЕВА

Старши сътрудник по закрилата във Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) в България, докторска степен по Международни науки от университета в Тренто, Италия

адв. МАГДАЛЕНА МИТЕВА

Адвокат във Фондация за достъп до права – ФАР с 6-годишен опит в сферата на бежанското и миграционното право, магистър по Право в СУ „Св. Климент Охридски“

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНДАЦИЯ SIGRID RAUSING TRUST

Срокът за регистрация за участие в обучението е до 28 май 2022 г.

РЕГИСТРАЦИЯ

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Технически изисквания за участие в обучението:

Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

При въпроси може да се обърнете към Екипа на ФАР на office@farbg.eu