English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор „Комуникации и кампании”

Дата на публикуване:
15 юни 2022 г.
Валидна до:
20 юли 2022 г.
Тип:
Работа

Асоциация Родители търси усмихнат член на екипа ни, който да може да разказва на света нашата мисия и дейности и да намира наши партньори и съмишленици!

Сдружение Асоциация РОДИТЕЛИ е неправителствена организация, учредена на 19 юни 2001 г. (www.roditeli.org)

Мисията на Асоциацията е да насърчи родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепи децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. Това се осъществява чрез редица успешни проекти в сферата на образованието, промотирането на здравословни навици за живот, активното гражданско образование и личната инициативност в подкрепа на обществено-значими каузи. Проектите са с фокус към различни възрастови групи, но преките ползи от осъществяването им и получените резултати са насочени към децата от всички възрасти и младежите.

Ние си партнираме с редица училища и детски градини в София и в страната, като организираме обучения за учители, родители и деца; реализираме общи проекти, иновации, кампании, застъпничим по каузи.

Нашата цел при работата с училищата е да подкрепяме развитието на училищна общност с активното включване на родителите.

Организираме и участваме в масови мероприятия насочени към децата и семейството. Ние сме основател на движение Фамилатлон в България, подкрепящо позитивните семейни преживявания, спорта и здравословния начин на живот. Като част от движението ежегодно организираме голям фестивал в Южния парк, а множество училища и общини случват по-малки локални фестивали по този модел.

Ние сме и инициаторите на темата за важната роля на бащите в живота на децата с кампанията “Да бъдеш баща” (www.mencare.bg), както и сме част от основатлите на Национален център за безопасен интернет (www.safenet.bg)

Участваме в застъпнически дейности и като се стремим да прокарваме различни политики в интерес на семействата и на децата. Фокусираме се основно в областта на образованието и родителството.

Общо описание на длъжността

Координатор „Комуникации и Кампании” подкрепя постигането на стратегическите цели, свързани с темите за децата, родителите и образованието. Работи за поставянето на обсъждане на ключови теми за децата, семейството и образованието, и провеждане на конструктивен диалог в обществе-ното пространство. Подкрепя Асоциацията за повишаване на разпознаваемостта и позиционирането в общественото пространство като надежден и търсен партньор в областта на темите за децата и семейството. Подкрепя организацията за набирането на средства в помощ на реализирането на кампании и проекти.

Същност на работните задачи за заемането на тази длъжност:

Отговаря за координацията при планирането и изпълнението на комуникационната стратегия на организацията и предлага нови възможности и подходи за постигането на стратегическите цели в областта на комуникациите и връзките с обществеността.
Отговаря за развитието и поддържането на присъствието на Асоциация Родители в социалните медии и интернет пространството като цяло.
Изгражда и поддържа ефективна комуникация с партньорите на сдружението от бизнес и медийния сектор, както и с държавни и неправителствени институции.

Подпомага изготвянето на годишен ПР план или Комуникационна стратегия на сдружението, съобразно одобрен годишен оперативен план и на база на проектната дейност на сдружението.

Подготвя информация за работата на организацията и я прави достъпна за различните аудитории.

Организира и провежда информационни сесии, публични събития и медийни изяви в подкрепа. Отговаря за регулярни публикации с цел популяризиране на дейността на организацията и достигане до широк кръг от обществото/ родителите.

Анализира постигнатите резултати в сферата на публичността и комуникацията с партньорите на организацията и планира стъпки за тяхното повишаване.
Подготвя презентации и участва в срещи с потенциални партньори или поддръжници на сдружението.

Условия за заемане на длъжността:
 • Завършено висше образование.
 • Мотивация за работа в гражданския сектор по темите свързани с децата, родителите и образованието.
 • Опит в областта на комуникация, връзките с обществеността, маркетинг.
 • Много добро познаване на работата с общности в онлайн среда (Facebook, Twitter, Instagram, AdWords, LinkedIn и др.) и готовност за учене и развитие в областта на новите технологии.
 • Добро познаване и разбиране на медийната среда, икономическата и бизнес ситуацията в България.
 • Ентусиазъм и енергичност, гъвкавост и умения за убеждаване и привличане на съмишленици.
 • Отлични устни и писмени умения за общуване, представяне и работа с хора.
 • Отлични организационни умения. Способност да работи под напрежение както самостоятелно, така и като част от екип.
 • Много добро владеене на английски език.
 • Възможност за пътувания в страната и чужбина.
Какво предлагаме?
 • Работа, която е вдъхновяваща и с кауза
 • Работа в креативен и отдаден на каузата екип.
 • Разнообразна и вдъхновяваща работа.
 • Гъвкаво работно време.
 • Трудов договор.
Процедура за подбор:
Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:
 • Подаване на документи от кандидатите до 18:00 ч. на 20.07.2022 г. на имейл: office@roditeli.org
 • Подбор на кандидатите по документи. Моля, имайте предвид, че ще се свържем само с одобрените от първия етап кандидати.

Събеседване - интервюта с одобрените кандидати са планирани за периода 15-30 август 2022 г., като този етап включва и практическа задача, свързана с ролята на кандидатите.

Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография в свободен формат на български език.
 • Мотивационно писмо за конкретната позиция и работата.
От одобрените за интервю кандидати ще се очаква да могат да предоставят копия от документи, удостоверяващи завършено образование, квалификации и необходимия опит за заемане на длъжността. Моля, имайте предвид, че част от необходимите документи за сключване на договор са свидетелство за съдимост и удостоверение за висящи и предварителни производства.