English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Експерт работа с доброволци – (пълен/непълен работен ден)

Дата на публикуване:
19 юни 2022 г.
Валидна до:
19 юли 2022 г.
Име:
Каритас София
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефони:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
info@caritas-sofia.org
Тип:
Работа
Описание и изисквания:
Сдружение „Каритас София“ търси да назначи експерт работа с доброволци
 
Изисквания към кандидата:
 • Висше образование
 • Отлично владеене на български език и английски език
 • Умения за работа в динамична и мултикултурна среда
 • Умения за работа в екип
 • Умения за работа с Microsoft Office
 • Отзивчивост, комуникативност и сериозно отношение към работата
Предимство ще имат кандидати, които имат:
 • Опит на подобна позиция
 • Образование и/или опит в областта на социалните и/или образователните услуги
 • Опит в работа с лица, търсещи и получили международна закрили, и/или мигранти
 • Други редки езици
 •  

Отговорности:
 • Привлича, обучава и включва български граждани и мигранти като доброволци и ментори за различни дейности на организацията;
 • Подготвя и провежда сесии по културна ориентация, свързани със социално икономическия и културен живот в България, включително видеа, презентации и др.;
 • Организира културни, спортни и социални събития с бенефициенти на организацията и граждани и привлича доброволци при изпълнението им;
 • Оказва подкрепа на сътрудниците, работещи на терен, при организиране на развлекателни сесии, работилници, екскурзии и др. с бенефициенти на организацията;
 • Организира провеждане на информационни срещи за бенефициенти с хора – ролеви модели, които да ги вдъхновят и мотивират;
 • Разработва видеа, преведени на различни редки езици, с адаптирано съдържание за културна ориентация за бенефициенти на организацията;
 • Взаимодейства с екипа и предоставя непрекъсната обратна връзка с останалите сътрудници, работещи с бенефициентите за напредъка, трудности и/или предизвикателства;
 • Привлича партньори от частния сектор, които безвъзмездно/доброволно да подкрепят изпълнението на проектните дейности като спортни клубове, компании от бизнеса, обучителни центрове, НПО и др.
 • Участва в екипни и административни срещи;
 • Прилежно води отчетност за извършените дейности и предоставените услуги, поддържа и съхранява необходимата документация.
Документи за кандидатстване:
 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки, портфолио и сертификати, ако са приложими
 
Месторабота: гр.София
Тип заетост: пълен/непълен работен ден
Месечна заплата: 700 - 1500лв. (бруто)
За контакт: Боян Йотов - boyan.yotov@caritas-sofia.org

Каритас София признава правото на закрила на деца и възрастни в уязвимо положение, независимо от техните пол, раса, култура, физическо или ментално състояние. Каритас София се ангажира със създаването и поддържането на среда, която насърчава основните ценности и предотвратява злоупотреби и експлоатация на хора. От доброволците и служителите на Каритас София се очаква да отстояват достойнството на всеки, с когото имат контакт, като гарантират, че тяхното лично и професионално поведение е на най-високо ниво. Те се очаква да служат почтено и да насърчават правилните взаимоотношения, като същевременно изпълняват своите отговорности.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.