English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор в Център за социални услуги в общността „Нашата къща"

Дата на публикуване:
11 септември 2022 г.
Валидна до:
16 октомври 2022 г.
Име:
Център за социални услуги в общността "Нашата къща"
Област:
Варна
Град/Село:
Варна
Пощенски код:
9000
Адрес:
Кукуш 6
Телефони:
, +359879333832
Ел. поща:
eleonorachorbadjieva@gmail.com
Тип:
Работа
Център за социални услуги в общността „Нашата къща“ търси координатор по проект Център за подкрепа на близки и роднини/членове на семейството, полагащи грижи за деца и млади хора с комплексни нужди, община Аксаково, България.


 Изисквания към кандидата

 • Висше хуманитарно образование;
 • Психолого-педагогически знания за различните видове увреждания;
 • Познания за работата с деца със специални специални образователни потребности и по-специално с деца с увреждания;
 • Компютърни умения;
 • Чувство за отговорност и инициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Отлични комуникативни умения;

Основни дейности и отговорности
 • Координира дейностите, заложени в проекта и отговаря за служителите и доброволците, участващи в реализирането им;
 • Поддържа уеб сайта на фондацията и създава материали, свързани с реализиране целите на проекта;
 • Развива контактите, като представя социалните проекти на фондацията и предлага различните възможности за сътрудничество - дарителство за конкретни социални проекти и програми, спонсорство за конкретни събития и други;
 • Подготвя отчети, участва активно в обучения, супервизии, екипни срещи;
 • Поддържа база данни за потребителите;
 • Провежда съвместни занимания с целевата група – изнесени събития, уъркшопове, групи за взаимопомощ и други.
    
Месторабота: гр.Аксаково

Тип заетост: 80 часа месечно

Тип договор: граждански


    Необходими документи за кандидатстване:

 •     Автобиография
 •     Релевантни сертификати, препоръки и други документи
За контакт: Елеонора Чорбаджиева – eleonorachorbadjieva@gmail.com, тел. номер -  +359879333832