English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Кариера в НПО

Психолог

Дата на публикуване:
08 ноември 2022 г.
Валидна до:
08 декември 2022 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

SOS Детски селища България

Търси да назначи Психолог в Консултативен център за обществена подкрепа


Консултативен център за обществена подкрепа Шанс работи в сферата деца и семейства в риск и е част от социалното пространство на страната от 2004 г. Оттогава до днес, ежегодно около 390 - 400 деца и семейства, в критичен за тях житейски период, се доверяват на специалистите ни, за да получат подкрепа и шанса да продължат да градят заедно своята семейна история.

Щастливи сме, че професионалните усилия и стойностна социална работа в Консултативния център не останаха незабелязани и от 1 октомври Столична община ни даде възможност да достигнем до по-широк кръг потребители, като разшири капацитета на услугата. Предстои да попълним екипа с още един психолог.

Ако искате да инвестирате своята психологическа експертиза в социална кауза, свързана с деца и семейства в риск, ако искате резултатите от професионалните Ви усилия да бъдат с фокусирани към разгръщане потенциала на всяко дете и възможността то да расте в спокойна и любяща семейната среда, то това съобщение може да даде решение на търсенето Ви.

Ние очакваме кандидати с опит, подходяща квалификация и знания в сферата на психологическото консултиране, диагностика и терапевтична работа.  Умения за работа с недоброволни клиенти в контекста на социалната услуга.

Основните Ви ангажименти ще бъдат свързани с професионална психологическа подкрепа и консултации, като част от дейността на КЦ „Шанс“ в работата с деца и семейства.

 От Вас ще се очаква да:
 • осъществявате диагностична дейност;
 • предоставяте психологическо консултиране;
 • организирате и водите групова работа с деца и семейства, клиенти на КЦ;
 • работите като водещ на случай;
 • изготвяте психологическа оценка по насочените от социалните работници случаи;
 • участвате в планирането на социалните услуги и дейности в центъра.
 • при необходимост извършва психологическа оценка извън територията на Центъра.
Уменията и качествата, които очакваме кандидатите да притежават са:
 • умения за общуване и поставяне на граници; професионален подход към различията;
 • генериране на идеи и решения при преодоляване на трудности с деца и родители
 • работа с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход
 • работа в екип
 • инициативност, дисциплинираност, организираност
 • компютърна грамотност /Microsoft office, Microsoft teams.
Работата е интересна, динамична и дава възможност за професионално развитие. Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в спецификата на работа в нашата организация и ще се запознаете с конкретните изисквания към позицията.

Сдружението осигурява ежемесечни супервизии и минимум един път в годината обучение по теми, съобразени с професионалните потребности на сътрудниците, като например: Травма ориентирана грижа, Защитно поведение, Управление на конфликти, Защита от насилие и др.

Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа. Ще можете да разчитате и на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи в социалната работа с деца и семейства.

Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

Работното място е в гр. София, на адрес: ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Спътник“ № 4 и/или район „Красно село“.

Ако тази информация е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи (мотивационно писмо и автобиография) за кандидатстване на е-мейл адрес: ekaterina.hristova@sosbg.org

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Срок за кандидатстване до 5 декември 2022 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.
Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.