English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

За доброволчество

Дата на публикуване:
09 ноември 2022 г.
Валидна до:
09 декември 2022 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Вероника Тасина
e-mail:
veronika_tasina@abv.bg,
Телефон:
0895277767
Период на заетост:
целодневно
Сфера на дейност:
Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда
Тип:
Доброволци