English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Конкурс за „младши юристи" и за професионалисти без юридически профил

Дата на публикуване:
10 ноември 2022 г.
Валидна до:
30 ноември 2022 г.
Име:
Фондация "Джендър алтернативи"
Област:
Пловдив
Град/Село:
Пловдив
Пощенски код:
4000
Адрес:
ул. "4-ти януари" №38, вх. В, ет. 2, ап.3
Телефони:
032260708, 0879260101
Ел. поща:
office@genderalternatives.org
Тип:
Работа


Фондация „Джендър Алтернативи“ и „Адвокатска кантора Милена Кадиева“ обявяват КОНКУРС за свободна позиция за „младши юрист“ в своя екип.

Фондация „Джендър Алтернативи“ е създадена през 2011г. с обществена кауза – Помощ за пострадалите от Домашно насилие, работа по Закона за защита от домашно насилие, работа пред международни институции за защита правата на жените и децата.

Повече информация може да бъде намерена на адрес www.genderalternatives.org.

„Адвокатска кантора Милена Кадиева“ работи от 2010 г. в сферата на насилието, основано на пола – домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора, както и в областта на семейното право. Работата през последните години показа, че юридическата защита на интересите на пострадалите от насилие, основано на пола, изисква екип от специалисти, които да могат да консултират, съдействат и представляват  жертвите по всички юридически въпроси, възникващи в процеса на работа.

Нашият екип се нуждае от млад юрист с желание за работа в гореописаните житейски и юридически клъстери от проблеми.

Изисквания към кандидатите:    
  • юридическо образование (може и студенти, преминали изпитите по Гражданско право, Наказателно право и Семейно право)
  • афинитет към работата с хора
  • интерес към домашното насилиежелание за работа с пострадали от домашно насилие
  • -интерес към семейното право
  • интерес към международното право
  • желание за работа с юридически казуси и администриране на необходимата юридическа документация
  • английски език
Конкурсът ще се проведе в два кръга – 1. По документи и 2. Събеседване с поканени кандидати.

Документи за кандидатстване:

  •     CV – europass.
  •     Мотивационно писмо.
Изпращайте вашите документи на адрес: work@genderalternatives.org

Предлагаме платена позиция, гъвкаво работно време (за студенти).

NB: Ако не сте с юридически профил, но се интересувате от човешки права, от работа с жертви на насилие, работа с млади хора, работа по международни проекти, работа по администриране на събития и процеси, и знаете английски език, изпратете ни ваше CV и мотивационно писмо. Ние ще се свържем с вас, когато имаме активности, в които можете да работите, и задължително ще ви включим в нашия списък с партньори и експерти, с които ще работим.