English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволец

Дата на публикуване:
14 ноември 2022 г.
Валидна до:
14 декември 2022 г.
Област:
Стара Загора
Име и фамилия:
Ирина Чумаченко
e-mail:
chumachenkoie@ukr.net,
Телефон:
876314692
Период на заетост:
понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък
сутрин
Сфера на дейност:
Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги
Тип:
Доброволци