English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Проектен координатор

Дата на публикуване:
21 ноември 2022 г.
Валидна до:
30 ноември 2022 г.
Име:
Софийска платформа
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
Адрес:
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 62, ап. 5
Телефони:
0878877739
Ел. поща:
office@sofiaplatform.org
Тип:
Работа

Профил на позицията

„Софийска платформа“ търси да наеме проектен координатор, който да работи по проектите ни за демокрация и гражданско образование в България и Европа.

Кординаторът проекти ще извършва част от или всички от изброените по-долу дейности или подобни на тях:
 • участва активно в планирането на дейностите по проектите на организацията, както и управлението и отчетността на планираните вече процеси и изпълнители/подизпълнители.
В това число (неизчерпателно):
 • отговаря за координацията на работата на експертите по проектите, следи за спазването на поетите срокове;
 • отговаря за осъществяване и поддържане на кореспонденция с партньорски организации, бизнеси, експерти, държавни институции, заинтересовани страни, доставчици на услуги, целеви групи;
 • осъществява срещи и контакти с различни лица и институции, необходими при изпълнението на проектните ангажименти;
 • отговаря за изпълнението на финансовата част на проектите, като следи за стриктното спазване на бюджета и всички плащания, извършвани по него;
 • поддържа изрядна документация с помощта на офис сътрудник;
 • (при нужда) модерира или фасилитира публични събития и формати, свързани с проектната работа;
 • работи по популяризиране на дейността на организацията според нуждите на проектите заедно с експерта дигитални комуникации;
 • пътува в страната и чужбина, рядко и през уикендите.
От координатора на проекти очакваме да е:
 • отговорен, инициативен и активен, с добро умение за управление на работно време (time management);
 • отворен да получава и дава критична обратна връзка;
 • да работи добре самостоятелно и в екип;
 • общителен с различни хора, на различни позиции и в различни държави;
 • работи добре в децентрализиран екип, с работа от вкъщи;
 • борави с английски (по възможност и немски език) на ниво С1 (или по-високо);
 • борави с платформи като Slack, Asana, Slido;
 • умение да работи в мултикултурен контекст;
 • има завършена бакалавърска или магистърска степен на висше образование;
 • много добро писмено и устно владеене на български;
 • много добро владеене на писмен и говорим английски език.

Предимство са:
 • от 3 до 5 години опит в координацията, мониторинга и отчитането в неправителствения сектор;
 • добри познания за функционирането на НПО сектора в България и Европа;
 • диплома в областта на политологията, историята, образованието или социалните науки;
 • добро познаване и разбиране на политическите процеси и политическата среда в България; добро разбиране на чувствителните социални проблеми и способност за навигиране в подобен контекст;
 • владеене на немски език.
Какво предлагаме:
 • работа по вълнуващи програми, включително в международна среда и екип, в сферата на демокрацията и гражданското образование в България и Европа;
 • усещане за смисъл и кауза, защото работата ни се опитва да подобрява демократичната среда с разнообразни методи и подходи;
 • контакти с вълнуващи партньори в България и Европа;
 • работа в малък и амбициозен екип;
 • постоянен трудов договор и допълнително здравно осигуряване;
 • допълнителни 8 до 10 дни отпуска годишно над предвидените в Кодекса на труда;
 • гъвкаво работно време, работа от вкъщи/разстояние;
 • възможности за развитие.

Възможност за започване: декември 2022 г./януари 2023 г.

Продължителност на договора: безсрочен трудов договор с 6 месеца изпитателен срок в полза на работодателя.

Месторабота: София, пътуване в страната и Европа

Кандидатстване

Ако разпознавате себе си и Вашите умения в тази обява, ще очакваме Вашето CV и кратко мотивационно писмо на office@sofiaplatform.org. Крайният срок за кандидатстване e 30.11.2022 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати, които ще бъдат поканени на кратък разговор/интервю.