English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор „Регистрация за финансово подпомагане" по проект на ВКБООН

Дата на публикуване:
23 ноември 2022 г.
Валидна до:
02 декември 2022 г.
Име:
Български Червен кръст
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1407
Адрес:
бул. „Джеймс Баучер“ № 76;
Телефони:
02 8164701, 02 8164703
Ел. поща:
president@redcross.bg
Тип:
Работа

Бежанско-мигрантската служба при Български Червен кръст обявява конкурс за избор 
и назначаване на трудов договор на Координатор „Регистрация за финансово подпомагане" във връзка с  изпълнение на проект „Подобряване на условията за прием и интеграция на лица, търсещи убежище и бенефициенти на международна закрила в България", финансиран от ВКБООН за 2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 2 декември 2022 г.

Заинтересованите кандидати следва да изпратят мотивационно писмо и CV на български език до 2 декември 2022 г. на вниманието на г-жа Теохана Игнатова, Заместник програмен мениджър на Бежанско-мигрантската служба на Български Червен кръст на следния имейл адрес: t.ignatova@redcross.bg

https://www.redcross.bg/announcement/announcement_136