English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Логопед на непълен работен ден

Дата на публикуване:
09 януари 2023 г.
Валидна до:
09 февруари 2023 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа
            
 SOS Детски селища България
 
ТЪРСИ

      ЛОГОПЕД НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

  В КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ШАНС“, СОФИЯ

Консултативен център за обществена подкрепа Шанс работи в сферата деца и семейства в риск и е част от социалното пространство на страната от 2004 г. Оттогава до днес, ежегодно около 390 - 400 деца и семейства, в критичен за тях житейски период, се доверяват на специалистите ни и получават подкрепа и шанса да продължат да градят заедно своята семейна история.

Щастливи сме, че професионалните усилия и стойностна социална работа в Консултативния център не останаха незабелязани и от 1 октомври Столична община ни даде възможност да достигнем до по-широк кръг потребители, като разшири капацитета на услугата. Предстои да попълним екипа с двама логопеди.

Ако искате да инвестирате своята професионална експертиза като логопед в социална кауза, свързана с деца и семейства в риск, ако искате с работата си да създавате предпоставки за оптимално развитие на комуникативните умения на децата в неблагоприятна семейна предистория/среда, то това съобщение може да даде решение на търсенето Ви.

Ние очакваме кандидати с опит и завършили специалност „Логопедия” – бакалавър и/или магистър.

Основните Ви ангажименти ще бъдат свързани с професионална логопедична подкрепа и консултации, като част от дейността на КЦ „Шанс” в работата с деца и семейства.

 От Вас ще се очаква да осъществявате:
 • превенция на комуникативните нарушения;
 • оценка и диагностика на комуникативните нарушения;
 • логопедична терапия и консултиране;
 • организиране и водене на групова работа с деца и семейства, клиенти на КЦ;.
 • изготвяне на оценка по насочените от социалните работници случаи;
 • участие в планирането на социалните услуги и дейности в центъра.

 Уменията и качествата, които очакваме кандидатите да притежават са:
 • умения за общуване и поставяне на граници; професионален подход;
 • генериране на идеи и решения при преодоляване на трудности с деца и родители
 • работа с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход
 • работа в екип
 • инициативност, дисциплинираност, организираност
 • компютърна грамотност /Microsoft office, Microsoft teams.                           

Работата е интересна, динамична и дава възможност за професионално развитие. Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в спецификата на работа в нашата организация и ще се запознаете с конкретните изисквания към позицията.

Сдружението осигурява ежемесечни супервизии и минимум един път в годината обучение по теми, съобразени с професионалните потребности на сътрудниците, като например: Травма ориентирана грижа, Защитно поведение, Управление на конфликти, Защита от насилие и др.

Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа. Ще можете да разчитате и на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи в социалната работа с деца и семейства.

Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

Работното място е в гр. София, на адрес: ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Спътник“ № 4 и район „Красно село“, ул.„Ворино” № 21.

Ако тази информация е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи (мотивационно писмо и автобиография) за кандидатстване на е-мейл адрес: ekaterina.hristova@sosbg.org

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Срок за кандидатстване до 09 февруари 2023 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.