English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Специалист ПР и социални медии - Джуниър Ачийвмът България

Дата на публикуване:
16 януари 2023 г.
Валидна до:
30 януари 2023 г.
Тип:
Работа
Искаш да спомогнеш за изграждането и популяризирането на предприемаческото мислене и умения страната ни? Сподели своите супер сили с нас! Стани част от екипа на JA Bulgaria като Специалист ПР и социални медии.

В България, вече 25 години Junior Achievement Bulgaria поставя нов стандарт в образовнанието, като предлага образователни програми в три основни направления: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество.

Стани част от нашия екип като използваш своите творчески супер сили и оригинално умение да привличаш и задържаш вниманието на разнородната аудитория – академична, копроративна, участници в програмите ни и завършили вече алумнита. Спомогни в представянето на нашите добри дела и в привличането на много нови съмишленици.

Работата в JAB ти дава възможност да се срещнеш с ученици и студенти от цялата страна и да участваш активно в популяризирането на програмите ни и в  разпространяването на ползите от всички наши усилия. Ще може да посещаваш интересни присъствени и онлайн събития и да видиш от близо как професионалисти от различни бизнес среди споделят своите знания и умения с бъдещите предприемачи. Призоваваме те да разгърнеш своя творчески потенциал, както и да участваш активно в създаването на отличителен имидж на JA Bulgaria, като станеш част от екипа ни.

Успешният кандидат трябва да притежава:
 • Журналистическо любопитство и интерес в образователния сектор, съчетани с нагласа и талант за разказване и представяне на авторско съдържание и сторителинг;
 • Страст за работа по социално-значими каузи;
 • Ентусиазъм за иницииране на интервюта, изготвяне на кратки новини и акценти за дигиталните медии на JA Bulgaria: учебсайт, Facebook, LinkedIn, Twitter;
 • Умения за създаване и управление рекламни кампании и работа с аудитории в социалните медии и проследяване на резултатите от тях;
 • Отличен писмен и говорим български език, отлично владеене на английски език;
 • Предприемачески подход и начин на мислене в работата;
 • Желание за учене, себеусъвършенстване и адаптация към новостите;
 • Аналитичен подход в работата и фокус към постигането на измерими резултати;
 • Умения за работа в екип и междуличностна комуникация;
 • Самостоятелност, инициативност и умение да структурира и приоритизира своята работа.
 
Технически умения, които дават преимущество:
 • Основни познания в сферата на графичния дизайн и умения за работа със софтуер за обработка на изображения;
 • Основни умения в работа с онлайн платформите за комуникация: MSTeams, ZOOM, както и познания в създаването и обработката на видео съдържание;
 • Опит с инструменти з адиректен маркетинг, като Mailchimp;
 • Опит с Wordpress или подобен CMS;
 • Опит с ползване на LMS платформа (например Coursera или Moodle);
 
Отговорностите на работното място ще включват:
 • Съдействие на Мениджър маркетинг и бизнес партньорства в създаването на комуникационна стратегия и осъществяването и;Авторство на съдържание и текстове за публикации, новини за уебсайта и социалните мрежи, сторителинг;
 • Поддръжка на профили в корпоратвиния уеб сайт, социалните мрежи, спомагане в управлението на общности – Facebook, Twitter, LinkedIn и видео канала в YouTube;
 • Съдействие и управление за дигиталното присъствие и рекламна дейност на организацията;
 • Участие в разработването на концепции за различни инициативи и проекти;
 • Взаимодействие с ключови партньори в отразяването на съвместни проекти със социална значимост. Отчитане на постигнатите резултати.
Какво предлага JA Bulgaria:
 • Работа на трудов договор, на пълен работен ден в присъствена и неприсъствена работна среда, съобразена с днешните условия;
 • Работа в екип, в който се ценят трудолюбието, свободата и личната отговорност и самосъзнание;
 • Възможност за работа по национални и международни проекти;
 • Възможност за развитие на знанията и уменията в избрани от кандидата области чрез посещение на конференции, обучения, семинари. Достъп до богата литература в сферите на предприемачеството, бизнеса, финансовата грамотност;
 • Желателно е да започнете работа не по-късно от 20-ти февруари, 2023;
 • Разнообразие в работния процес по отношение на реализираните проекти и възможност за сътрудничество с различни партньори, световни лидери в своята област.
Как да кандидатствам?

Очакваме да изпратите следните документи за да разгледаме вашата кандидатура:
 • Автобиография / CV;
 • Кратко мотивационно писмо (1 парграф - до 1 страница), което да подчертае вашите 3 супер сили спрямо тази позиция;
 • Пример с топ 3 линка с ваши успешни реализирани публикации в национална медия (тв, списания, или подобни), facebook, Linkedin или Twitter - подбор по ваше усмотрение. Моля да бъдат подредени по степенуване (вашият най-добър пример да е най-отгоре).
Вашата кандидатурата може да изпратите до 30.01.2023 на вниманието на: vassil.dimitrov@jabulgaria.org

Моля в заглавието на мейла да посочите: името на позицията за която кандидатствате в темата на съобщението и вашето име на латиница.

Пример: PR Communication and Social Media Specialist / Ivan Pavlov

Само кандидатите, преминали предварителната селекция, ще бъдат поканени на интервю.