English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител по музика в прогресивно училище

Дата на публикуване:
17 януари 2023 г.
Валидна до:
25 февруари 2023 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Обичате ли децата?

Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?
Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да  ги учите?

Може би тогава искате да сте част от екипа на прогресивно училище в ролята на учител по музика?- ние търсим точно Вас!

Ако изберете да сте учител при нас, ще имате творческото предизвикателство:
  • Да обогатявате учениците като слушатели в откликването на различни стилове музика и така да разширявате разбирането им за средата, в която живеят;
  • Да стимулирате изследването на широк диапазон от музикални преживявания като ги подкрепяте- да класифицират звуци и композират, да изследват създаване на музика с тялото, да хармонизират; да слушат и свирят на инструменти; да пеят, четат ноти и нотират; да пишат песни и записват;
  • Да провокирате децата в създаването и възприемането на музикални идеи (както индивидуално, така и групово);
  • Да стимулирате съприкосновението на децата с музика чрез посещения на автори в училището и посещения им на културни музикални изяви.
Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

  • Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност (вкл. и в процес на придобиване).
  • Практически опит в преподаването на деца начален етап (от 6 до 12 години) във формално, неформално или приобщаващо образование;
  • Да сте позитивен човек, открит в естествеността си и любопитен да открива и учи заедно с колегите и децата;
  • Да умеете да работите в предизвикателна (развиваща и непрекъснато променяща се, спрямо интересите на децата) среда.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо на snezhina.varbanova@transform.bg.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!