English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Мениджър бизнес развитие и оперативно управление на прогресивно училище 4, Пловдив

Дата на публикуване:
17 януари 2023 г.
Валидна до:
17 февруари 2023 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа
Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна трансформация на образователната система в България. Развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Прогресивното училище следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Как става това? Интегрираме изследователско и транс дисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, Montessori, JUMP Math, Let's Think, Responsive Classroom; внедряваме национални и международни практики и стандарти, утвърждавайки нов модел на професионална учеща общност.

Ние вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме индивидуалното развитие както на всяко дете, така и компетентностното развитие на всеки член от екипа на нашата общност.

Във връзка с изграждане и развитие на “Основно прогресивно училище 4”- Пловдив, Фондация за образователна трансформация търси да назначи: МЕНИДЖЪР бизнес развитие и оперативно управление, който е компетентен да управлява маркетинг кампания по бранд позиционирането на ново училище, както и административно-стопанската дейност, в съответствие с изискванията на МОН и вътрешните правила и процедури на прогресивното училище.

Роля и отговорности:

 • Участва в разработването и управлява реализирането на маркетинг и комуникационна стратегия за развитие на ново прогресивно училище.
 • Управлява приема на нови ученици и изгражда общностни отношения в родителска общност.
 • Участва в годишно финансово планиране и управлява балансиран бюджет, които процеси координира с финансов отдел на Фондация образователна трансформация.
 • Управлява процесите по регистрацията на училището и административната уредба на сградата.
 • Организира и координира стопанското осигуряване, ремонтни дейности и поддръжка на училището.
 • Изгражда договорни отношения и поддържа партньорства с външни доставчици, като контролира качеството на предоставените услуги.
 • Участва и координира програми за професионално развитие на екипа и своята роля.

Изисквания за заемане на ролята:


 • висше образование -  икономическа/педагогическа  специалност;
 • 3 години практически опит в развитие на бизнес/образователни организации, препоръчителен опит в управление/координиране на оперативни процеси във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • препоръчително е познаване на нормативната уредба за средното образование в БГ и международни стандарти за образование;
 • писмено и говоримо владеене на английски език – минимум ниво B2;
 • умения в изграждане и развитие на организация, системно и процесно мислене;
 • лидерски подход в развитие на  хора и мотивирани екипи;
 • широка обща култура, проактивност и ролева гъвкавост.

Ние Ви предлагаме:

 • Да сте ключова роля в изграждане на прогресивно училище в Пловдив, създаващо нови тенденции в БГ образованието;
 • Отлична професионална среда и пълна подкрепа/коучинг за професионално развитие от Фондация за образователна трансформация;
 • Инвестиция в регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.

Ако Ви привлича възможността да се присъедините към една иновативна и динамично развиваща се организация, изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо на snezhina.varbanova@transform.bg.

Контакт ще осъществим с одобрените по документи кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!