English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник – 4 свободни позиции

Дата на публикуване:
24 януари 2023 г.
Валидна до:
07 февруари 2023 г.
Име:
Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. “Екзарх Йосиф" №95
Телефони:
+359 878 136 321; +359 876 766 588
Ел. поща:
office@crw-bg.org
Тип:
Работа

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи 4-ма СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ по проекти, които сдружението изпълнява.
Позицията е свързана с практическа подкрепа на бежанци и търсещи закрила лица.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

• Релевантно висше образование в хуманитарната сфера: с предимство са следните специалности: Социални дейности, Социална педагогика, Психология;
• Компютърна грамотност;
• Владеене на чужд език се счита за предимство;
• Предимство е опитът в директна работа с деца и семейства, с общности и уязвими групи, в/ или със системата за закрила на детето.

ОТГОВОРНОСТИ:
• Предоставяне на социални консултации за бенефициентите на сдружението;
• Изготвяне на социална оценка/оценка на потребностите, план за работа по случаи, водене на индивидуални случаи, мониторинг и проследяване на случаи;
• Работа с хора на терен (индивидуално и групово), информиране за права и задължения – социални, медицински, правни, образователни и др.;
• Комуникация с държавни и общински институции (социални, здравни и образователни);
• Проучване и насочване към подходящи социални услуги;
• Регулярно проследяване на изпълнението на плановете за работа по случаи;
• Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
• Участие в ежеседмични срещи за интервизия и супервизия.

ПРЕДЛАГАМЕ:
• Срочен трудов договор на 8-часов работен ден;
• Служебна карта за телефон;
• Карта за градски транспорт.

Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:
Моля изпратете CV: office@crw-bg.org
СРОК за кандидатстване: 07.02.2023 г.
Телефон за връзка: 0878 136 321