English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор проекти и работа в мрежа

Дата на публикуване:
18 май 2023 г.
Валидна до:
28 май 2023 г.
Име:
Форум Гражданско Участие
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Христо Белчев 3
Телефони:
, 0882 434 305
Ел. поща:
office@fgu.bg
Тип:
Работа

Форум Гражданско Участие е мрежа от над 100 български граждански организации от цялата страна. Работим в различни сфери на обществения живот, а в мрежата сме обединени от идеята за общество, в което гражданите са овластени да участват активно, пряко и отговорно във вземането на решения и формирането на политики на местно, регионално, национално и европейско ниво.

Форум Гражданско Участие търси да назначи Координатор проекти и работа в мрежа. Позицията е на пълен работен ден и е базирана в офиса на сдружението в гр. София

Успешният кандидат трябва да вярва силно в споделената ни визия.

I. ОСНОВНИ РАБОТНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОЗИЦИЯТА

 1. Пълноценно и с творчество участва в разработването, изпълнението и отчитането на проектите на ФГУ.
 2. Следи за навременното изпълнение на дейностите, планирани по изпълняваните проекти. Координира дейността на външни експерти и подизпълнители.
 3. Поддържа постоянна комуникация с членовете и партньорите на ФГУ.
 4. Подпомага организирането на събития и кампании на ФГУ – информационни, обучителни, застъпнически и други.
 5. Публикува информация за събитията, организирани от ФГУ и от членовете на мрежата в интернет сайта, страниците на ФГУ в социалните мрежи и бюлетинa.
 6. Отговаря за протоколирането заседанията на УС и на ОС на ФГУ.
II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
 1. Длъжността е пряко подчинена на директора на Сдружение „Форум Гражданско Участие”.
 2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с членовете и партньорите на Сдружение „Форум Гражданско участие” .
III. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Координаторът трябва да притежава:
 • Умения за общуване и работа с хора;
 • Отлични умения за работа с Microsoft Office, електронна поща и Интернет;
 • Способност да работи под напрежение самостоятелно и като част от екип;
 • Умения за творческо писане;
 • Познаване на основни онлайн комуникационни инструменти (блогове, форуми, социални мрежи и др.);
 • Отлично владеене на български език;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Ентусиазъм и енергичност, гъвкавост и умения за убеждаване и привличане на съмишленици;
 • Желание за самоусъвършенстване и надграждане на уменията;
 • Висше образование.
2. За предимство се счита:
 • Предишен опит в работа в НПО или НПО мрежа;
 • Професионална онлайн комуникация на проекти / продукти;
 • Опит в разработване и реализация на проекти.
За да кандидатствате, изпратете своето CV и мотивационно писмо на български или английски език на jobs@fgu.bg
Получените кандидатури се разглеждат текущо. Само избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.