English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Експерт връзки с обществеността

Дата на публикуване:
02 май 2023 г.
Валидна до:
02 юни 2023 г.
Име:
Фондация за социална промяна и включване
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Аксаков 11, ет.2, ап.9
Телефони:
0879 325 267
Ел. поща:
office@fscibulgaria.org
Тип:
Работа
Месторабота:
Национален офис на Фондация за социална промяна и включване
гр. София

Изисквания към позицията:
 • Промотиране/представяне на ФСПВ пред заинтересовани страни, което включва:
- Поддръжка и развитие на основните канали на комуникация на ФСПВ: електронна страница, Фейсбук, Туитър и др., печатни материали, специфична информация, свързана с конкретни проекти или дейности на организацията;
- Разработване на база данни с основните заинтересовани страни и партньори на ФСПВ и поддържане на редовна комуникация с тях;
- Съвместна работа с Директора на ФСПВ за насрочване, организиране и подкрепа на срещи с ключови заинтересовани страни, НПО, институции, бизнес организации и др.;
 • Разработване и изпълнение на план за приобщаване и въвличане на бизнеси/фирми/компании и др. в работата на организацията, с цел набиране на средства;
 • Представяне на текущи дейности на фондацията пред бизнеси, с цел финансиране или получаване на друг вид подкрепа;
 • Работа съвместно с местните екипи на ФСПВ при разгръщане на местна мрежа от бизнеси за подкрепа и финансиране на дейностите на организацията;
 • Разработване съвместно с екипа на ФСПВ на проектни предложения за финансиране по донорски програми;
 • Разработване и изпълнение на план за провеждане на събития за набиране на средства за дейностите на фондацията;
 • Поддържане на контакти с международни донори на ФСПВ и активна подкрепа на събития провеждани от тях на местно, национално и международно ниво;
 • Други задачи, свързани с ефективността на работата, изисквани от Директора на ФСПВ.

Предлагаме:
 • Работа в неправителствена организация представена на национално ниво;
 • Възможност за гъвкаво разпределение на задачите и развитие на собствен подход при тяхното изпълнение;
 • Работа с мотивиран и деен екип със специалисти в различни направления;
 • Възможност за професионално развитие с партньори от страната и чужбина.

Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование /бакалавър, магистър/ в сферата на PR и комуникации;
 • Работа на подобна позиция минимум 1 година;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Познаване особеностите на работа в неправителствения сектор;
 • Умения за работа в екип;
 • Познаване на законодателство в сферата на подкрепата на млади хора, напускащи специализирани институции за отглеждане на деца;
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Интернет, HTML, Wordpress/;
 • Възможност за пътуване в страната;
 • Шофьорска книжка.

Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Копия от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации.
Документи се приемат само по електронен път.

Срок за подаване на документи: 30 май 2023 г.

Лице за контакт:
Николай Златев
n.zlatev@fscibulgaria.org