English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности

Дата на публикуване:
02 май 2023 г.
Валидна до:
02 юни 2023 г.
Име:
Фондация за социална промяна и включване
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Аксаков 11, ет.2, ап.9
Телефони:
0879 325 267
Ел. поща:
office@fscibulgaria.org
Тип:
Работа
ФСПВ търси да назначи Сътрудник социални дейности за наблюдавано жилище по Програма „Дом Възможност" гр.София. В жилището живеят до 6 младежи /момичета и момчета/ на възраст 18-27 г.

ВАЖНО: Работата е основно с нощна заетост.

Изисквания към позицията:

1. Оказване на подкрепа на младите хора включени Програмата в:
 • процеса на завършване на средно образование и/или придобиване на допълнителна квалификация;
 • процеса на търсене на работа и задържане на работно място;
 • организацията на живота в Дома;
 • осигуряване на достъп до здравни и социални услуги;
 • планиране на свободното време;
 • здравословно хранене;
 • разпределяне на личен бюджет;
 • осигуряване на достъп до необходима здравна и образователна информация и литература.

2. Оказване на съдействие при нужда на общински и държавни структури, имащи отношение към подкрепата на младите хора в програма "Дом Възможност".

Предлагаме:
 • Работа с млади хора в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
 • Вечерна заетост /само нощни смени/, даваща възможност за съвместяване с други трудови ангажименти.
Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование /бакалавър, магистър/ в сферата на социалните и/или педагогическите науки;
 • Познаване особеностите при работа с млади хора, в процес на социална интеграция;
 • Умения за работа в екип;
 • Добро познаване на социалното и трудово законодателство в сферата на подкрепата на млади хора, напускащи специализирани институции за отглеждане на деца и /или приемни семейства;
 • Компютърни умения /MS Office, Интернет/.
 • Готовност за работа на смени по график.

Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография.

Документи се приемат само по електронен път.

Срок за подаване на документи: 28.05.2023 г.

Фондацията предлага възможност за Трудов или Граждански договор.

Лице за контакт:
Николай Златев
n.zlatev@fscibulgaria.org