English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител по български език в Лятна школа за ученици

Дата на публикуване:
02 май 2023 г.
Валидна до:
31 май 2023 г.
Име:
Сдружение "Отворени обятия"
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1407
Адрес:
ул. Емилиян Станев №1Б, вх. А, ап. 16
Телефони:
, 0889932233
Ел. поща:
anna.hakman@armswideopen.bg
Тип:
Работа
Обява:
Сдружение “Отворени обятия” търси да назначи учители по български език за период от 2 месеца - юли и август. Преподавателите ще работят в рамките на лятна школа за украински деца между 1 и 10 клас, разпределени в групи по възраст. Заетостта е всеки работен ден от 9:00 до 13:00 ч. Заниманията се провеждат в центъра на София. Повечето деца вече са посещавали български училища и имат основни познания по български език.

За програмата:
Лятна Школа „Отворени обятия“ 2023 г.  е интеграционна програма, целяща да създаде безопасна среда за общуване, социализация, изучаване на български език, активна помощ с училищните задачи, адаптация, интеграция и психологическа помощ за ученици-бежанци от Украйна, намерили убежище в София.

Програмата предоставя целодневна грижа, помощ с уроците и образователни програми, формални и неформални, в рамките на два месеца, създавайки безопасна среда за общуване и равни възможности за развитие на ученици, идващи от различни социални, културни и географски среди, като същевременно подпомага техните родители в грижата и ги подкрепя и мотивира да продължат развитието си на територията на София.

Кои сме ние:

Сдружение “Отворени обятия” се създаде в отговор на хуманитарната криза с бежанците бягащи от войната в Украйна през 2022 г.

Мисията ни е приобщаването на бежанците и хората в риск към българското общество.

Основни цели и дейности: интеграция чрез образование, социализация и приобщаване; психологическа, логистична и материална подкрепа; създаване, следване и координиране на добри практики и модели с цел интеграция на бежанци.

Сайт: https://armswideopen.eu/
Изисквания към кандидата:
Потенциалните кандидати трябва да имат релевантен преподавателски опит - начални учители; преподаватели по БЕЛ; преподаватели по български език за чужденци с опит в работата с ученици.

Да са в състояние да планират и осъществяват интерактивно преподавателската си дейност, да са отговорни, организирани и толерантни към хора с бежански статут в България, да умеят да работят в екип.

Избраните кандидати ще получат нетно възнаграждение в рамките на 800 - 1000 лв, работа в динамична, емоционална и силно мотивираща среда, досег до способни и вдъхновяващи деца-бежанци от Украйна.

Ангажиментът е минимум за един от двата месеца или и за двата месеца - юли, август.

Срок за кандидатстване:

Желаещите да кандидатстват могат да изпратят CV и мотивационно писмо на имейл Info@armswideopen.bg в срок до 12.05.2023 г.