English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Фондация „Каритас Витания" търси преподавател по български език за чужденци (рускоговорящи) в Бургас

Дата на публикуване:
15 май 2023 г.
Валидна до:
21 юни 2023 г.
Име:
Благотворителна Католическа организация Витания
Област:
Пловдив
Град/Село:
Раковски
Пощенски код:
4150
Адрес:
Н. Вапцаров 2
Телефони:
, +359 89 785 5232
Ел. поща:
vitania@caritas-bg.org
Тип:
Работа

Фондация „Благотворителна Католическа организация Каритас Витания“ търси да назначи преподавател по български език за чужденци (рускоговорящи) в офиса на фондацията в гр. Бургас.

Описание на задълженията:

 • Планира, организира и провежда уроци по български език на чужденци;
 • Планира и извършва диагностична дейност, свързана с прогреса и развитието на обучаващите се;
 • Носи отговорност за опазване на живота и здравето на обучаващите се по време на учебни занятия;
 • Изготвя план за протичането на дейностите, за които отговаря и отговаря за тяхното изпълнение;
 • Обработва и съхранява текущата документация, свързана с хода на дейностите по проекта, за които отговаря.
Изисквания и компетентности:

 • Висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Българска филология“, „Руска филология“, „Лингвистика“ и др. или студент същата специалност в момента;
 • Умения за работа с компютърна техника и MS Office: Word, Power Point;
 • Преподавателски опит е с предимство; - Готовност на кандидата да усвоява нови учебни програми и методика и да подхожда творчески към заниманията;
 • Мотивация за работа и силно желание за развитие;
 • Да е отговорен, организирани толерантен към хора с бежански статут в България
 • Задължително владеене на руски или украински език.
Документи за кандидатстване:
 • Диплома от завършено висше образование (сканирана или снимана, така че да се чете добре) или удостоверение от университета, че студентът изучава релевантна дисциплина;
 • CV европейски формат – моля опишете подробно уменията, които имате и предишния си професионален опит;
 • Други сертификати и дипломи от завършени формални и неформални обучения.
Допълнителни въпроси ще се приемат само на следния имейл: info@vitania.caritas.bg.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Моля да не ни звъните или пишете с въпроси дали сте одобрени за интервю. Моля да не забравите при кандидатстване да упоменете длъжността, за която кандидатствате, както и да приложите CV и диплома!

Срок за кандидатстване: 20.05.2023 г.