English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Уеб сайт дизайнa

Дата на публикуване:
11 юни 2023 г.
Валидна до:
11 октомври 2023 г.
Име:
Фондация Лихт
Област:
Варна
Град/Село:
Варна
Пощенски код:
9007
Адрес:
гр. Варна ул." Д-р Любен Лазаров 3 ет. 4 ап. 20
Телефони:
+359 87 926 0004, +359 87 926 0004
Ел. поща:
aleks@aleks-lines.de
Тип:
Доброволци
Фондация Лихт е организация, която се занимава с подкрепа на социални и културни проекти в България. За да постигне своите цели, фондацията има нужда от създаване на уеб сайт и наличието на активни профили в социалните медии като Facebook, Instagram и други.

Затова, Фондация Лихт търси доброволци, които да помогнат за изграждането на уеб сайт и поддръжката на социалните медии. Тези доброволци могат да бъдат хора с опит в създаването на уеб сайтове и умения в работата с различни социални медии, но и хора, които искат да придобият такива умения.

Доброволците ще имат възможност да се включат в създаването на уеб сайта на Фондация Лихт, като ще работят заедно с екип от професионалисти и други доброволци. Те ще имат възможност да придобият опит в създаването на уеб сайтове, дизайн, създаване на съдържание и други умения, които са важни за работата в областта на маркетинга и комуникациите.