English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

(ЕКС) Дългосрочно доброволчество в сферата на грижата за хора с увреждания в Германия

Дата на публикуване:
15 август 2023 г.
Валидна до:
31 декември 2023 г.
Име:
Федерация на социалните сдружения в България
Област:
София
Град/Село:
Sofia
Пощенски код:
1612
Адрес:
ул. "Церова гора" 1
Телефони:
0899-382-413
Ел. поща:
vorstand@fssb.bg
Тип:
Доброволци
Фондация „Либенау“ от федерална провинция Баден-Вюртемберг, Германия, е доставчик на различни видове социални услуги, насочени към възрастни хора, деца и хора с увреждания, за които набира и обучава специалисти с различен профил. Фондацията е дългогодишен партньор на Федерацията на социалните сдружения в България. 

За млади хора от България (18-30 г.) предлагаме възможност да се запознаят отблизо с организацията и дейността ѝ по време на 12-месечен доброволчески проект, финансиран по програма Европейски корпус за солидарност.

Старт на доброволческия проект – 01.02.2024 г.
Приключване на доброволческия проект – 31.01.2025 г.

Финансови параметри – програмата осигурява пътни разходи (до 320 евро), настаняване и изхранване от приемащата организация, средства за местен транспорт, както и джобни пари за лични нужди в размер на 180 евро на месец.  

Изисквания за кандидатстване – мотивация и готовност за ангажираност в социалната сфера, познания по немски език са предимство.

Описание на дейностите, които ще извършват доброволците:
  • Присъединяване към екипа на малка резидентна група от 8 до 12 младежи или лица с интелектуални затруднения, понякога придружени от физически увреждания;
  • Съдействие при организиране на свободното време на подкрепяните младежи и включването им в различни социални и културни мероприятия по интереси; 
  • Съдействие на екипа при осъществяването на ежедневни дейности - готвене, почистване и други - съвместно с настанените младежи;
  • Разгръщане на собствени идеи за „проект“, свързан с работата с хората с увреждания – свобода при избора на тема и насоченост, възможност за развитие на полезни умения и на сътрудничество с други доброволци, с потребители и със служители на социалните услуги. 
Проектът е изключително подходящ за млади хора, които обмислят професионално развитие в социалната сфера. 

Подготовката на участниците ще бъде организирана и подкрепена в следните сфери:
  • Въвеждане в организацията, основни дейности, целеви групи, форми на работа; принципи на доброволчеството, изисквания на финансиращата програма;
  • Езикова подготовка – индивидуализиран курс по немски език;
  • (при необходимост) придружаване по време на първите две седмици от доброволческия проект за ориентация;
  • Текуща подкрепа по време на доброволчеството – редовни онлайн срещи;
  • Подкрепа след завръщане. 
За контакти и допълнителна информация: 
Диляна Гюрова, 0889-15-23-80 / dilyana.gyurova@stiftung-liebenau.bg

Партньорът на ФССБ „Либенау България“ ЕООД има „Знак за качество“, присъден от Център за развитие на човешките ресурси, и може да бъде изпращаща организация за българските доброволци.