English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Съветник Политика за закрила на детето

Дата на публикуване:
14 септември 2023 г.
Валидна до:
14 октомври 2023 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа
                  
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

Търси

СЪВЕТНИК

Политика за закрила на детето, показатели за качество на СУВ унисон със своята мисия, Сдружение SOS Детски селища България непрестанно разширява обхвата и задълбочава съдържанието на застъпническите си инициативи в сферата на детските права и закрила.

За тази цел разширяваме екипа на отдел Развитие програми към Сдружението със специалист, чийто фокус на внимание и дейност да бъде изключително концентриран върху детските права и качеството на социалните услуги.

Търсим човек със знания и опит, но също така ангажиран и отдаден на каузата на децата и техните права.

Ако Вие сте такъв експерт и искате да инвестирате усилията си в една от най-смислените каузи, не се колебайте да ни се обадите. Заедно можем да направим нещо добро за бъдещето на българските деца.

 Основните Ви ангажименти ще бъдат:
  • Да анализирате развитието както на законодателството и държавната политика в страната ни, така и на международната организация SOS Childrens’ villages  в областта на закрилата на децата и да работите за привежда в пълен синхрон с тях на структурите на Сдружение SOS Детски селища България;
  • Да координирате дейностите на Сдружението по отношение политиките за закрила на детето;
  • Да осъществявате мониторинг по отношение на прилагане на Политиката на Сдружението за защита на детето от насилие;
  • Да участвате в разработването и развитието на националната Програмна структура в съответствие и като част от международната;
  • Да събирате и отчитате статистически данни относно управляваните от Сдружението социални услуги;
  • Да осъществявате количествен и качествен анализ на събраните статистически данни с цел дефиниране на тенденциите и динамиката в развитието на услугите и техните потребители.
Очакваме кандидати с опит (3 години) и познания в сфера, свързана със социална дейност, застъпничество, закрила на детето или друга подходяща; с умения за организиране, координиране и анализ на процеси, с умения  за стратегическото планиране и оценка; с добри компютърни умения и отлично владеене на английски език.

В работата си Съветникът Политика за закрила на детето, показатели за качество на СУ ще може да се опре на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи при реализацията на различни застъпнически проекти и инициативи в социалната и образователната сфера.

Работата е интересна, динамична и дава възможност за инициативи, новаторство и професионална креативност в рамките на една утвърдена неправителствена организация.

Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в целия спектър от дейности на SOS организацията и ще се запознаете с конкретните изисквания към позицията. Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа. Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

Работното време на сътрудника е стандартно. Присъствието му е необходимо в рамките на работния ден, а дистанционна форма на работа е частично приложима.

Работното място е в Националния офис на Сдружение SOS Детски селища България, на адрес София 1618, ул. Паскал Тодоров 8А.

Ако това ви интересува, можете да се свържете с нас. С удоволствие ще Ви дадем още информация на телефон 0888 73 13 76.

Ако тази възможност за професионално развитие е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи за кандидатстване на е-мейл адрес: svetla.mogilanska@sosbg.org.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване 16.10.2023 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.