English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

За доброволческа дейност

Дата на публикуване:
22 октомври 2023 г.
Валидна до:
22 ноември 2023 г.
Област:
Варна
Име и фамилия:
Ива Богданова
e-mail:
iva_bogdanova@abv.bg,
Телефон:
0888311353
Период на заетост:
петък, събота, неделя
сутрин, следобяд
Сфера на дейност:
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; IT развитие
Тип:
Доброволци