English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволец – дигитален маркетинг и брандинг

Дата на публикуване:
14 ноември 2023 г.
Валидна до:
14 декември 2023 г.
Име:
Фондация "Общество и сигурност"
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. "Ангел Кънчев" 2
Телефони:
+ 359 2 983 44 45, +359 879 00 77 76
Ел. поща:
ssf@ssf-bg.eu
Тип:
Доброволци
Фондация „Общество и сигурност" е неправителствена организация, работеща в обществена полза. 

Нашата мисия е да  повишим качеството на услугата сигурност, която да  е съобразена с реалните потребности на гражданите и служителите в Сектор „Сигурност“. 

Ако мисията  Ви звучи неясно, но имате идея как да я обясните по разбираем начин, на различни целеви аудитории, може би сте човекът, който търсим. 

Най-голямата ни цел е да променим средата, в която живеем и да се чувстваме по-сигурни и спокойни за себе си и близките си. Работим за връщане доверието на гражданите в българските институции и създаване на модели за успешно партньорство с правоохранителните органи. 

Ние търсим човек, който обича предизвикателствата и неизследваните територии, защото сме единствените в България, които работят в тази област и бихме желали заедно да откриваме възможности за привличане на партньори, промяна на средата и повишаване на сигурността на всички нас. 

Търсим човек, който би желал да: 
  • Анализира начина, по който сме позиционирани и да ни предложи по-добри инструменти. 
  • Развие и направи разпознаваем нашият бранд. 
  • Планира заедно с екипа комуникационните кампании в социалните мрежи (Facebook, Instagram, Tik Tok), да създаде и развие профил в LinkedIn и да създава съдържание за тези канали с нашите партньори. 
  • Развива, сравнява, адаптира и прилага с добрите практики от други евртопейски държави за комуникиране на послания и каузи. 
  • Провокира, експериментира с различни инструменти и да променя и развива организацията ни. 
Ако търсите предизвикателство и искате заедно да направим България по-сигурно място за всички нас, моля, изпратете вашата автобиография на имейл ssf@ssf-bg.eu до 30 ноември 2023 г. 

Позицията е за доброволец.