English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Обява за работа: Мениджър „Програми и оценка на проекти“

Дата на публикуване:
15 ноември 2023 г.
Валидна до:
15 декември 2023 г.
Име:
Български фонд за жените
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. "Солунска" 26
Телефони:
+359 2 426 92 02
Ел. поща:
office@bgfundforwomen.org
Тип:
Работа

Екипът на Български фонд за жените (БФЖ) се разраства и търси нов/а колег/жка за позицията Мениджър „Програми и оценка на проекти“ (Grantmaking Manager). 

БФЖ е единственият феминистки фонд в България, който подкрепя активистите, колективите и гражданските организации в страната, работещи за правата на жените и момичетата и за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на живота. Подпомагаме нашата общност финансово и чрез изграждане на капацитет, градим мостове между различни движения за правата на човека и създаваме пространства за дебат и обединение, за да преодолеем заедно структурните неравенства. Мечтаем за свят на справедливост и равнопоставеност, в който гласовете на момичетата и жените са чути, а изборите им са уважавани. Нашата мисия е да развиваме женското движение в България и да популяризираме филантропията за правата на жените като инструмент за постигане на социална промяна. Ценностите, в които вярваме и които практикуваме, са солидарността, многообразието, грижата за себе си и другите, отчетността, смелостта, отзивчивостта и честването на всеки успех. 

Основни отговорности и задължения: 
 • Управлява отпускането на безвъзмездни финансови средства;  
 • поддържа практически познания за програмите и приоритетните области на финансиране на БФЖ и следи текущите изследвания, дейности и тенденции във филантропията и грантмейкинга;  
 • подпомага цялостната дейност по развитие на програмите и проектите на БФЖ – участва в създаването и отговаря за изпълнението на грантмейкинг стратегията на БФЖ;  
 • наблюдава и документира работните процеси за отпускане на грантове, вкл. aдаптира и проследява формуляри, договори, отчети и други данни, за да осигури пълно съответствие с вътрешните процедури за контрол и законовите изисквания и, за да гарантира ефективни и ефикасни процеси на отпускане на безвъзмездни средства;  
 • предлага сценарии за отпускане на безвъзмездни средства като се консултира и поддържа връзка с финансовия директор и правния експерт; 
 • фасилитира обучения и предоставя техническа помощ на кандидати и партньори на Фонда (grantees) за подготовка на проектни предложения, изпълнение, финансово и друго съответствие и отчитане.  
 • изготвя справки, доклади, отчети, информационни бюлетини и анализ на данни за програмния екип, настоятелството и донорите, включително работи с Финансовия директор, за да генерира отчети, необходими за одити и за други финансови отчети;   
 • взаимодейства с Програмния директор и Финансовия директор, за да осигури правилно и адекватно съхранение на хартиените и електронните документи.  
Мониторинг и оценка на отпусканите средства:  
 • Мониторира отпускането на безвъзмездните средства за законово, финансово и програмно съответствие, включително гарантира, че разпределените средства са правилно документирани в базата данни; 
 • извършва текущ мониторинг и оценка на развитието и проектните дейности на подкрепените организации, като подпомага процесите по изпълнение и отчитане и поддържа тясна връзка с тях; 
 • анализира ефектите от изпълнението на финансираните организации и проекти и съдейства за популяризиране на дейностите и резултатите от тях; 
 • подпомага останалите служители на БФЖ с достъпа и използването на информацията за отпуснатото финансиране, с цел подобряване на програмното и оперативно вземане на решения, изготвянето на отчети за резултатите от отпуснатите средства, сътрудничеството с партньорите на Фонда и създаване на възможности за учене и подобрение на използваните инструменти.  
Други отговорности:
 • Проектира и поддържа системи за архивиране на хартиени и електронни документи и бази данни; 
 • съдейства при редактиране на документи и подготовка на различни материали (справки, доклади, комуникационни материали и т.н.); 
 • организира и провежда събития на БФЖ, в които участва като обучител, фасилитатор и т.н.; 
 • сътрудничи си с всички вътрешни екипи по специални проекти, ако е необходимо;  
 • работи за развитие на национални партньорства и международни контакти и инициативи;  
 • съдейства за превод на материали от и на английски език; 
 • пътува из страната и в чужбина за срещи с партньори на БФЖ.  
Изисквания към кандидатите:  

 • Утвърден професионален опит на релевантна позиция – минимум 3 години, с познания или опит в нестопански организации и/или системи за отпускане на безвъзмездни средства и управление; 
 • интерес в сферата на човешките права, фокус върху правата на жените;  
 • опит в управлението на данни, познаване на системите за данни и бизнес процесите;  
 • стратегическо мислене, лидерски качества, умения за работа в динамична среда и прилагане на ефективни техники за управление на проекти; 
 • опит в бюджетирането и/или изготвяне на финансови справки и доклади; 
 • способност за анализ на сложна информация и цифри и внимание към детайлите; 
 • готовност за пътуване в страната и чужбина;   
 • отлични комуникационни и организационни умения, проактивност и умения за изграждане и поддържане на партньорства и мрежи; 
 • способност за работа както самостоятелно, така и като част от екип; 
 • чувствителност при работата с представители на различни уязвими групи; 
 • отлично владеене на писмен и говорим английски език;   
 • висше образование – минимум бакалавърска степен;  
 • отлична компютърна грамотност Office 365 (особено Excel), WordPress.
За предимство ще се считат:

 • Предишен опит в неправителствения сектор;  
 • познаване на подходите, изискванията и процесите по отпускане на средства, познаване на особеностите на българската и международната донорска среда;  
 • магистърска степен в една от сферите: човешки права, джендър и феминистки въпроси, управление на проекти, публична администрация, международни отношения и др.;  
 • умения за работа със CRM системи (Sales Force) и с програми за управление на проекти;  
 • шофьорска книжка: категория “Б“.  
Ние предлагаме:

 • Позиция на пълен работен ден на трудов договор с възможност за гъвкаво работно време и работа от дома;  
 • различни социални придобивки;  
 • сплотен екип, високи стандарти на работа и отлична работна среда;  
 • стимулиращо възнаграждение над средното за сектора;  
 • офис в София (идеален център) или в Пловдив;  
 • възможности за развитие и за усъвършенстване на различни знания и умения, вкл. и индивидуален бюджет за обучения;  
 • вдъхновяваща, интересна и динамична работа по кауза.  
Изпратете CV  и мотивационно писмо (до 2 стандартни стр.) на office@bgfundforwomen.org  относно:  Позиция Мениджър „Програми и оценка на проекти“ до 23:59 ч. на 15 декември 2023 г. 

В процеса на кандидатстване всички кандидати ще бъдат третирани еднакво. Насърчават се да кандидатстват хора в неравностойно положение и различен произход или принадлежащи към уязвими и маргинализирани групи. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можеш да се запознаеш ТУК.  

Всички кандидати ще получат потвърждение за получаване на документите. Само избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю (през януари 2024 г.).