English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Специалист „Развитие на общността”, фондация „Заедно в час“

Дата на публикуване:
16 ноември 2023 г.
Валидна до:
16 декември 2023 г.
Име:
Заедно в час
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1124
Адрес:
бул. Цариградско шосе 23
Телефони:
(02) 9880688, 0893 322 377
Ел. поща:
info@zaednovchas.bg
Тип:
Работа„Заедно в час” е една от водещите организации в областта на образованието в България, която работи усърдно за подобряване на качеството на образованието за всяко дете и за преодоляване на предизвикателствата в училищната система. 

Търсим специалист „Развитие на общността”, който да подкрепи мисията на организацията и да допринесе активно за успеха на нашата Общност. Имате желание да работите за активиране и организиране на голяма общност от образователни специалисти? Имате интерес да подпомогнете системната промяна в българското образование? Ако искате да работите в мотивиран и сплотен екип и да допринасяте за каузата качествено образование за всяко дете в България, то тази позиция е точно за Вас.

Специалист „Развитие на общността” има следните отговорности:
 • Планира, съгласува и изпълнява цялостна стратегия за развитие и ангажиране на Общността за качествено и достъпно образование (включваща възпитаниците на различните програми на „Заедно в час” и други наши партньори);
 • Създава, развива и поддържа взаимоотношения с настоящи и завършили участници в програмите на „Заедно в час”;
 • Създава събития (регионални, национални, международни) за ангажиране на Общността;
 • Създава възможности за свързване на отделни членове на Общността за постигането на общи цели;
 • Създава възможности за задълбочаване интереса към дейностите с фокус Общността и другите стратегически приоритети на „Заедно в час” и проследяване на резултатите от тях;
 • Ангажира индивидуални членове на Общността със стратегически за “Заедно в час” дейности (споделяне на опит, участие в събития, др.).

Какъв човек търсим?

Успешният кандидат трябва да вярва силно в споделената ни визия, че всяко дете в България заслужава достъп до качествено образование и възможност да реализира пълния си потенциал. Идеалният човек за позицията има стратегическо и аналитично мислене, умее да комуникира ефективно с различни страни и да си поставя високи цели. Готов е да се учи, мисли за креативни решения и умее да работи в неструктурирана среда.

За да бъде успешен в ролята, необходимо е да:
 • Умее да създава устойчиви партньорства с различни заинтересовани страни;
 • Умее да комуникира завладяващо, както писмено, така и устно;
 • Умее да поставя ясни цели, да създава процеси за изпълнението им и начини за проследяване на прогреса по тях;
 • Притежава отлични умения за организиране и приоритизиране;
 • Познава тайните на събитийния мениджмънт;
 • Владее английски език.
Предишен опит в сферата на образованието и/или неправителствения сектор е предимство.

Какво предлагаме?
 • Трудов договор на 8-часов работен ден;
 • Конкурентно за сектора възнаграждение;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна на стойност 200 лв на месец;
 • Възможност за ползване на карта за спорт;
 • Допълнителни дни отпуск спрямо стажа в организацията;
 • Индивидуален план за професионално развитие и бюджет за допълнителни обучения;
 • Възможност за дистанционна работа;
 • Възможност за принос към мисията на „Заедно в час”;
 • Работа в екип от високо мотивирани професионалисти в сферата на образованието;
 • Офис на комуникативна локация в София (Орлов мост).
Как да кандидатствате?

Моля, изпратете своята автобиография и отговори на следните въпроси:
 • Какво ме мотивира да работя за равен достъп на всяко дете в България до качествено образование?
 • С кои мои знания, умения и нагласи ще допринеса за развитието на общността за качествено и достъпно образование?
до i.pashova@zaednovchas.bg  до 24 ноември 2023 г. Моля отбележете Специалист “Развитие на общността” в темата на имейла.