Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07

Дарителство - Анализи, изследвания, доклади, проучвания

04 ноември 2019
„10 години Световен дарителски индекс"

Докладът „10 години Световен дарителски индекс“ на британската организация КАФ (CAF) представя обобщени данни от проучвания на дарителството и доброволчеството в 128 държави за периода от 2009 до 2018 година, като очертава по-дългосрочните тенденции.

свали документа
18 януари 2018
Проучване „Разширяване на пространството за европейска филантропия"

На 16 януари 2018 г. Асоциацията на дарителите и фондациите в Европа (DAFNE) и Европейският център на фондациите (EFC) представиха проучването „Разширяване на пространството за европейска филантропия", изготвено от професора по право от USD Sutherland School Уна Брийн.

свали документа
05 септември 2017
Световният дарителски индекс на КАФ‘ 2017: България бележи ръст в даряването на пари и спад в помагането на непознати. Дарителството намалява в целия свят

България е на 127-о място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2017 (CAF World Giving Index 2017) – авторитетното проучване, което измерва щедростта в 139 държави. Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността. Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. За България показателите са: Помощ на непознат – 34% Даряване на пари – 17% Добровлчество – 5% Дарителският индекс на България продължава да спада - той е 19% (след 21% и 23% в предходните години) и се връща на нивото от 2013-та година. Въпреки това, България се изкачва на 127-о място сред 139-те държави в света (от 129-о на 127-о място) и запазва 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

свали документа
13 май 2016
Енциклопедия Дарителство

В днешното напрегнато и динамично време имаме нужда да се обърнем към една забравена, но богата и благородна традиция – дарителството и взаимопомощта, да си спомним за хората, които са притежавали завиден морал, чувство за състрадание и желание да подпомогнат духовното издигане на нацията. С вяра в бъдното, плеяда родолюбиви българи предоставят имоти и средства с мисълта да направят „едно благодеяние“ в полза на хората или страната си. Благодарение на тяхната щедрост се изграждат болници, сиропиталища, училища, читалища, библиотеки, паметници, отпускат се стипендии за следване в страната или в чужбина, дават се пари за наука и култура, за страдащи сънародници, останали извън пределите на отечеството. Чрез заветите и делото на тези знайни и забравени благодетели ние се нареждаме редом с общества с висока култура и гражданско съзнание. Това ни задължава да възобновим спомена за тази благородна традиция, защото тя е не само част от миналото, а източник на родова и национална гордост, на полезен опит за бъдещето.

свали документа
21 ноември 2014
WORLD GIVING INDEX 2014

This fifth edition of the World Giving Index presents giving data from across the globe over a five year period (2009-2013). The World Giving Index 2014 includes data from 135 countries across the globe that was collected throughout the calendar year of 2013. A

свали документа
01 октомври 2014
Резюме на анализа на Български дарителски форум за дарителството през 2013 г.

Български дарителски форум проследява и анализира тенденциите в дарителството и корпоративната социална отговорност в страната. Този документ представлява резюме на анализа за дарителството през 2013 г. у нас.

свали документа
26 март 2014
Компаниите и организациите с нестопанска цел: сътрудничество, дарителство и инвестиции

Бизнесът и организациите на гражданското общество (ОГО) показват множество сходства, които откриват безпрецедентни възможности за различни форми на сътрудничество. Целта на тази кратка брошура е да послужи като вдъхновение, като представи огромния набор от начини, по които компаниите и ОГО могат да работят заедно – на базата на примери от Чешката Република и България – за това как да преследват споделената визия за добър живот.

свали документа
27 септември 2013
"Социални мрежи и набиране на средства чрез интернет: Каква е електронната стратегия на благотворителните организации?"

Статията от Ж. Боден, публикувана в Мастер 2 уеб издание през 2011 разглежда състоянието на дарителството във Франция и по-конкретно източниците на финансиране за благородни каузи. Източникът е на френски.

свали документа
30 януари 2013
Just another emperor? The myths and realities of philanthrocapitalism

Description of the movement called philanthrocapitalism, its ideas and perspectives. Written by Michael Edwards. Published by Demos: A network for ideas & action and the Young Foundation 2008.

свали документа
10 септември 2012
Дарителството в съвременна България

Антология на дарителсвтото в България, публикувано от Българско училище за политика "Димитър Паница", 2011

свали документа
09 август 2012
Тенденциите в благотворителността през 2011 година – анализ на БДФ

Представяме ви годишният анализ на тенденциите в благотворителността в България за 2011 година. Той се базира на официалните данни на НАП за ползваните данъчни облекчения за дарения през 2011 г. по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ; данни от трите мобилни оператора за даренията с текстови съобщения и обаждания през 2011 г.; национално представително проучване, изготвено от Институт „Отворено общество” - София за нагласите на гражданите в България да даряват през 2011 г.; годишен пресклипинг, изготвен от агенция „Медия Зуум”; годишен анализ на тема „Благотворителността и корпоративната социална отговорност в медиите” за периода януари-юни и юли-декември 2011 г., изготвен от „Интелдей Солушънс”; въпросници до 100 компании и фондации, които финансират обществени инциативи и проекти. Приятно четене! Тенденциите в благотворителността през 2011 година – анализ на БДФ

свали документа
15 декември 2011
Фондация "Работилница за граждански инициативи" представя: Корпоративно дарителство - резултати 2007

Фондация "Работилница за граждански инициативи" представя: Корпоративно дарителство - резултати 2007

свали документа
15 декември 2011
Обществените фондации в България

Фондация "Работилница за граждански инициативи" представя анализ за обществените фондации в България от 2011 година.

свали документа
16 септември 2011
Даренията и дарителите за 2009г. и 2010 г. по данни на Националната агенция за приходите

Български дарителски форум прави ежегоден преглед на данните от НАП за дарителите, използвали данъчни облекчения по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ. Тук БДФ предлага сравнителен преглед за 2009 и 2010 година – обеми, тенденции, дарители и получатели.

свали документа

Търсене на публикация