English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарителство

Резюме на анализа на Български дарителски форум за дарителството през 2013 г.

Български дарителски форум проследява и анализира тенденциите в дарителството и корпоративната социална отговорност в страната. Този документ представлява резюме на анализа за дарителството през 2013 г. у нас.
свали документа

Компаниите и организациите с нестопанска цел: сътрудничество, дарителство и инвестиции

Бизнесът и организациите на гражданското общество (ОГО) показват множество сходства, които откриват безпрецедентни възможности за различни форми на сътрудничество. Целта на тази кратка брошура е да послужи като вдъхновение, като представи огромния набор от начини, по които компаниите и ОГО могат да работят заедно – на базата на примери от Чешката Република и България – за това как да преследват споделената визия за добър живот.
свали документа

"Социални мрежи и набиране на средства чрез интернет: Каква е електронната стратегия на благотворителните организации?"

Статията от Ж. Боден, публикувана в Мастер 2 уеб издание през 2011 разглежда състоянието на дарителството във Франция и по-конкретно източниците на финансиране за благородни каузи. Източникът е на френски.
свали документа

Just another emperor? The myths and realities of philanthrocapitalism

Description of the movement called philanthrocapitalism, its ideas and perspectives. Written by Michael Edwards. Published by Demos: A network for ideas & action and the Young Foundation 2008.
свали документа

Дарителството в съвременна България

Антология на дарителсвтото в България, публикувано от Българско училище за политика "Димитър Паница", 2011
линк към страница

Philanthropy, CSR and the Social Responsibility of Business

линк към страница

Тенденциите в благотворителността през 2011 година – анализ на БДФ

Представяме ви годишният анализ на тенденциите в благотворителността в България за 2011 година. Той се базира на официалните данни на НАП за ползваните данъчни облекчения за дарения през 2011 г. по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ; данни от трите мобилни оператора за даренията с текстови съобщения и обаждания през 2011 г.; национално представително проучване, изготвено от Институт „Отворено общество” - София за нагласите на гражданите в България да даряват през 2011 г.; годишен пресклипинг, изготвен от агенция „Медия Зуум”; годишен анализ на тема „Благотворителността и корпоративната социална отговорност в медиите” за периода януари-юни и юли-декември 2011 г., изготвен от „Интелдей Солушънс”; въпросници до 100 компании и фондации, които финансират обществени инциативи и проекти. Приятно четене! Тенденциите в благотворителността през 2011 година – анализ на БДФ
линк към страница

Фондация "Работилница за граждански инициативи" представя: Корпоративно дарителство - резултати 2007

Фондация "Работилница за граждански инициативи" представя: Корпоративно дарителство - резултати 2007
свали документа

Обществените фондации в България

Фондация "Работилница за граждански инициативи" представя анализ за обществените фондации в България от 2011 година.
свали документа

Даренията и дарителите за 2009г. и 2010 г. по данни на Националната агенция за приходите

Български дарителски форум прави ежегоден преглед на данните от НАП за дарителите, използвали данъчни облекчения по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ. Тук БДФ предлага сравнителен преглед за 2009 и 2010 година – обеми, тенденции, дарители и получатели.
свали документа

Поредна кампания "Купи и дари" на Фондация Ейнджълс,председател Ивелин Кичуков бе проведена в Бургас

На 16.04 Фондация "Ейнджълс" проведе поредната си кампания "Купи и дари" в Бургас. Ангелите на фондацията набираха продукти от първа необходимост в помощ на социалните домове в града. Бяха събрани ориз,леща,боб,макаронени изделия,бисквити и сладки,хигиенизиращи материали и други на стойност окло 130 лв. На 20.04 събраните продукти бяха дарени от ангелчетата на Фондация "Ейнджълс" на "Детски център Ронкали",Бургас и Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови",Бургас.
линк към страница

Милиардери в САЩ мислят 2 г. къде да дарят...

Неправителствените организации по света са превъзбудени от новината, че 40 американски милиардери ще дарят половината от богатството си за благотворителност.
линк към страница