Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Деца, младежи, семейства

03 октомври 2017
Грамотни деца в дигиталната ера - компас за родители

Кратък наръчник за родители с насоки как да помогнем на детето си от ранна възраст да развива дигитално-медийната си грамотност, за да ползва интернет по-безопасно и полезно.

свали документа
01 август 2017
Наръчник "Деца, родители и учители срещу езика на омразата"

Проектът "Деца, родители и учители срещу езика на омразата" цели да противодейства на масовото и ежедневно използване на неуважителна и дискриминативна реч, което децата и тийнейджърите срещат постоянно както в традиционните медии, така и в интернет пространството. Проектът се съфинансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмата за подкрепа на НПО в България.

свали документа
02 юни 2017
Отчет на дейността на Държавната агенция за закрила на детето в периода 01.06.2016г.-01.06.2017 г.

Едногодишен отчет на дейността на Държавната агенция за закрила на детето.

свали документа
09 ноември 2016
"Лесна за разбиране" книжка за София

Първото „лесно за разбиране" специализирано издание за хора с интелектуални затруднения, представящо София, беше показано вчера на събитие в Дневния център на Maria’s World Foundation. Изданието беше разработено от нас в рамките на проект „София е моят град“, финансиран от Столична програма „Култура“ на Столична община за 2016 г.

свали документа
07 ноември 2016
"Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители"

Настоящият материал се осъществява в рамките на проект „Българско даскало“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Проектът се реализира по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.

свали документа
26 септември 2016
Бюлетин на "Готови за училище" - трети брой

В бюлетина ще намерите анализ на проблема със скритите разходи за детска градина, коментари върху наскоро влезли в сила местни законодателни промени, както и разкази и примери на добри практики.

свали документа
23 юни 2016
Прекратяване на институционализацията

Оценка на резултатите за децата и младите хора в България, преместени от институции в услуги в общността - доклад на фондация Лумос и ДАЗД.

свали документа
30 май 2016
Резултати, изводи и препоръки от изследването „Моят глас е важен на УНИЦЕФ България и ДАЗД

В периода - май 2015 г. УНИЦЕФ България и в партньорство с Държванта агенция за закрила на децата (ДАЗД) проведе Национална консултация с деца във връзка с актуализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Настоящият доклад представя в обобщен вид резултатите от първите два етапа на Националната консултация с деца и цели да очертае ключовите теми, които вълнуват децата в България.

свали документа
   1  2  3  4    »

Търсене на публикация