English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Деца, младежи, семейства

Специализирана информация: Закрила на децата по време на пандемията от коронавирус

Информацията е изготвена от The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, и поставя фокус върху ефекта на пандемията върху децата, които са най-уязвимата група, поради зависимостта им от уменията за справяне и устойчивостта на семейството, малката общност и обществото в цялост. Описани са рисковете за децата и причините за тези рискове по отношение на психичното им здраве, рисковете от насилие и неглижиране, рисковете от социално изключване и отделяне от семействата им. Предложени са мерки в посока застъпничество към правителствата, сътрудничество между секторите и правителствата и осигуряване на минимални стандарти за закрила на детето и специфични програми по отношение на тяхното здраве, хигиена, хранене и образование на децата в условията на COVID – 19.
свали документа

Фондация "Светът на Мария": Интернет ресурсни занимания за хора с интелектуални затруднения

свали документа

Изготвяне на индивидуална програма за занимания в домашни условия за човек с интелектуално затруднение в ситуация на изолация в дома си

Материалът е създаден от Фондация „Светът на Мария“ За контакти: Т: 0897 892 771 miryana@mariasworld.org
свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 1 от 6. Време за общуване.

Не можете да отидете на работа? Училищата са затворени? Тревожите се за парите? Нормално е да чувствате напрегнатост и неспособност да се справите. Принудителната ваканция е също така възможност да станем още по-близки с нашите деца и тийнейджъри.
свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 2 от 6. Бъдете позитивни.

Трудно е да бъдем позитивно настроени, когато нашите деца или тийнейджъри ни изкарват извън нерви. Често им казваме „Не прави повече така!“. Но децата са много по-склонни да изпълняват това, което искаме от тях, когато им даваме конструктивни указания и много признание за всичко, което правят както трябва.
свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 3 от 6. Осигурете структура.

Епидемията от COVID-19 промени коренно начина, по който работим, прекарваме времето си у дома и учим. Това създава трудности както за децата и тийнейджърите, така и за вас. Изработването на нова програма може да помогне.
свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 4 от 6. Лошо поведение.

Всички деца понякога са непослушни. Това е нормално, когато децата са уморени, гладни, уплашени или се учат на самостоятелност. Те са в състояние да ни изкарат извън нерви, когато са затворени вкъщи.
свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 5 от 6. Запазете спокойствие и контролирайте стреса.

Периодът е напрегнат. Грижете се за себе си, за да можете да се погрижите и за децата си.
свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 6 от 6. Как да разговаряте за COVID-19?

Не се колебайте да разговаряте. Децата най-вероятно вече са чули нещо. Мълчанието и тайните не предпазват децата ни. Честността и откритостта правят това. Помислете какво те могат да разберат. Вие ги познавате най-добре.
свали документа

Насоки за служителите на Фондация "Карин дом” във връзка с онлайн услугите на организацията в периода на извънредно положение

свали документа

Фондация "Светът на Мария": Как да разговаряме с близките си с интелектуални затруднения за COVID-19

свали документа

Асоциация Родители предлага десет дневна програма за оцеляване с ученици в карантина.

свали документа

„УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”

Това издание е създадено по поръчка на Министерството на образованието и науката по инициатива на Фондация „Институт за информални иновации”. Основната му цел е да покаже, че ученическото самоуправление може да бъде лесно и интересно, но само ако в него се включат със своите компетентности всички участници: учениците, учителите, родителите, училищното ръководство, бизнеса, общностите и институциите на местно ниво и структурите на гражданското общество. Авторите (д-р Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева) предлагат кратки тематични статии, които могат да се използват като теоретична основа и практико-приложни модели за създаване и развитие на нови или усъвършенстване на вече съществуващи органи на ученическото самоуправление. Структурата на изданието позволява то да бъде използвано изцяло или на части в зависимост от потребностите на всеки читател. Пътеводителят е предназначен за всички деца, ученици и възрастни, които по някакъв начин имат отношение към ученическото самоуправление.
линк към страница

Наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете

Наръчникът „Свободни да бъдем себе си” съдържа пояснения на различни термини, когато се работи по темата за развенство на половете. Основна роля е отредена на създаването на защитено пространство, при организиране на събития, обучения, семинари и работа с доброволци. Тъй като в работата на НПО сектора се залага на неформалните методики на обучение, в книжката ще намерите поне 15 разнообразни начина да представите темата, всеки от които подходящ за съответната аудитория, с която планирате да работите.
свали документа

Изследване на Галъп интернешънъл: „Българската младеж 2018/2019"

Младото поколение в България показва нарастваща европейска идентичност и заедно с това растящи признаци на национализъм. Намерението за емиграция не е толкова силно, както в предишни години, но отчуждението сред ромите, например, се задълбочава. Като че ли за пръв път страхът от социални несправедливости изпъква и това е още един симптом на преодоляване на известния индивидуализъм, който младото поколение в предишни периоди споделяше. Днешните млади са по-социални, може би по-прагматични, по-оптимистични, по-отдалечени от гражданска и политическа активност и все повече отлагащи напускането на родителския дом. Това са част от изводите от младежко изследване, представено от експертите от Института по социология „Иван Хаджийски“, социологическа агенция „Галъп интернешънъл“ и фондация „Фридрих Еберт“ – проф. д-р Петър-Емил Митев, доц. Борис Попиванов, Първан Симеонов, доц. Сийка Ковачева, д-р Хелене Кортлендер и Мария Петрова на пресконференция в сградата на БТА.
свали документа

Платформа с полезна информация за предотвратяване, разпознаване и преодоляване на последиците от насилието върху деца. Съществуващи услуги в страната.

линк към страница

Проучване „Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България"

Автори - експертите по демография доц. д-р Георги Бърдаров и доц. д-р Надежда Илиева.
линк към страница

Как да помогна на дете, което се нуждае от закрила?

Ако разбера за дете, което се нуждае от закрила, съм длъжен незабавно да уведомя: ....
линк към страница

Ранното детско развитие в България

Изследване на системите подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите. Изследователският доклад се издава по проект „Грижа в ранната възраст", изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ с финансиране от фондация „ОУК“.
линк към страница

Знаем ли какво е да си родител на тийнейджър в България?

UNICEF България публикува проучване на родителството на юноши в България. Това е една от първите инициативи, насочени към разбиране на нуждите и предизвикателствата, пред които родителите се изправят в този период от живота на техните деца. Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ от екип на Сдружение „Дете и пространство“ и Асоциация „Родители“ в състав: Йордан Йосифов, Николай Михайлов, Давид Кюранов.
свали документа
12345...7