English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Деца, младежи, семейства

Основни факти за приемната грижа

Източник: Национална Асоциация за приемна грижа.
свали документа

Резюме на доклада на УНИЦЕФ - "Децата в дигиталния свят"

линк към страница

Портал на OECD с данни за детското благосъстояние

линк към страница

Грамотни деца в дигиталната ера - компас за родители

Кратък наръчник за родители с насоки как да помогнем на детето си от ранна възраст да развива дигитално-медийната си грамотност, за да ползва интернет по-безопасно и полезно.
свали документа

Конвенция на ООН за правата на детето

свали документа

Наръчник "Деца, родители и учители срещу езика на омразата"

Проектът "Деца, родители и учители срещу езика на омразата" цели да противодейства на масовото и ежедневно използване на неуважителна и дискриминативна реч, което децата и тийнейджърите срещат постоянно както в традиционните медии, така и в интернет пространството. Проектът се съфинансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмата за подкрепа на НПО в България.
линк към страница

Годишен доклад за дейността на Движение за национална кауза - ДНК, 2016 г

свали документа

УНИЦЕФ: Доклад ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, РЕЗУЛТАТИ

свали документа

Отчет на дейността на Държавната агенция за закрила на детето в периода 01.06.2016г.-01.06.2017 г.

Едногодишен отчет на дейността на Държавната агенция за закрила на детето.
свали документа

НМД: Малък „Бележник 2017 - Как децата, родителите и профеисионалистите оценяват държавата?“

свали документа

Експертен доклад на НМД „Бележник 2017: Какъв е средният успех на държавата в грижите за децата?“

свали документа

Национална мрежа за децата публикува годишния си отчет за 2016

свали документа

Четвърти брой на бюлетина „Готови за училище“ на Тръста за социална алтернатива

линк към страница

"Лесна за разбиране" книжка за София

Първото „лесно за разбиране" специализирано издание за хора с интелектуални затруднения, представящо София, беше показано вчера на събитие в Дневния център на Maria’s World Foundation. Изданието беше разработено от нас в рамките на проект „София е моят град“, финансиран от Столична програма „Култура“ на Столична община за 2016 г.
свали документа

"Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители"

Настоящият материал се осъществява в рамките на проект „Българско даскало“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Проектът се реализира по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.
линк към страница

Ръководството по Програма "Еразъм+" за 2017 г.

свали документа

План на действие по изпълнение на национална програма за младежта (2016 - 2020) за 2016 г.

свали документа

Национална програма за младежта (2016 - 2020)

свали документа

Разлики между Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и новият Законопроект за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица

Източник: УНИЦЕФ България
свали документа

Въпроси и отговори: Какво представлява детското правосъдие?

Източник: УНИЦЕФ България
свали документа
12345...7